W dniach 22-23 września 2011 r. w Lublinie i na terenie województwa lubelskiego odbędzie się konferencja naukowo-techniczna “Możliwości rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w aspekcie ramowej dyrektywy wodnej UE”.

Tematyka Konferencji to m.in. ochrona i rekultywacja zdegradowanych ekosystemów wodnych, problemy budowy, eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zbiorowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, możliwości wykorzystania seminaturalnych systemów oczyszczania wód i ścieków, problemy wdrażania i możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia związane z realizacją wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Na konferencję zapraszają:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Ogólnej, Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Urząd Miasta w Lublinie, Wydział Ochrony Środowiska
Gmina Adamów
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska

Więcej szczegółów na stronie:
http://www.ogrodniczy.up.lublin.pl/index.php?go=konferencje_wiecej&k=1&id=863


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj