Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rumii wygrało przetarg na odbór odpadów. Gminna spółka zaoferowała najniższą cenę.

Rumię samorząd podzielił na dwa regiony odpadowe, w obu śmieci będzie odbierać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, którego udziały w całości należą do miasta.

W dwóch przetargach stratowało po siedem firm. W obydwu oferta PUK była najkorzystniejsza. Jak zapowiada burmistrz Rumii Elżbieta Rogala-Kończak, spółka będzie startować również w podobnych przetargach w okolicznych gminach.

20 grudnia rada miejska Rumi przyjmować będzie uchwały dotyczące stawek opłat za śmieci od mieszkańców. Projekt zakłada 11 zł w przypadku śmieci segregowanych i 19 zł – niesegregowanych.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj