23 października ruszają prace budowlane kanalizacji w kolejnej dzielnicy Tychów. Rozpoczną się od ul. Zwierzynieckiej i prowadzone będą do ul. Czarnej. Zaczyna się kolejny etap robót w ramach projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach”. Wartość tych prac wynosi ponad 24,4 mln euro.

W ramach rozpoczętego etapu planuje się budowę kanalizacji w Zwierzyńcu, Wartogłowcu i Zawiści. Wybudowanych zostanie ponad 60 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dzięki temu ponad 2 tys. mieszkańców zostanie podłączonych do systemu kanalizacji. Wartość inwestycji w tych dzielnicach to ponad 24,4 mln euro.
Wykonawcą robót jest firma Hydrobudowa 9 S.A. z Poznania. Firma zapewnia, że będzie minimalizować utrudniania związane z budową kanalizacji. – Prace będą wykonywane odcinkami, tak by nie blokować wszystkich dróg i ułatwić mieszkańcom dojazd do swoich domów – zapewnia Zbigniew Gieleciak, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.
Prace w ramach tego kontraktu rozpoczęły się zgodnie z planem i potrwają do końca 2009 roku. Do dyspozycji wszystkich mieszkańców jest strona poświecona projektowi: www.czystetychy.pl.

Gospodarka Ściekowa w Tychach jest drugim co do kwoty dofinansowania projektem dotowanym przez Europejski Fundusz Spójności w 2004 r. w sektorze środowiska. Szacowana wartość inwestycji wynosi ponad 140,4 mln EUR, z czego 75 093 900 EUR stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Inwestycja obejmuje wybudowanie oraz zmodernizowanie ok. 322 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uregulowanie 31,3 km rowów i potoków oraz zmodernizowanie gospodarki osadowej w Oczyszczalni Ścieków Urbanowice. Projekt obejmie kolejno następujące dzielnice miasta Tychy: Wygorzele, Jaroszowiec, Cielmice, Stare Tychy, Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, Wilkowyje, Mąkołowiec oraz Czułów. Realizacja projektu została rozłożona na 3 lata.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj