Równolegle z pracami budowlanymi trwającymi w Siedliskach k/Ełku w zakresie powstania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, ruszają roboty związane z budową stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku oraz Białej Piskiej.

Wszystkie działania są realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 42 mln złotych. Wykonaniem zajmuje się firma „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. wraz z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno – Projektowym „AC-SYSTEM” s.c. Natomiast nadzór inżynieryjny sprawuje firma Grontmij Polska Sp. z o.o., Grontmij Nederland BV oraz Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.

Rozpoczynające się prace budowlane dotyczą stacji przeładunkowych zlokalizowanych w trzech miejscowościach: Kośmidry, Biała Piska i Olecko. Są one częścią dużego projektu, obejmującego obszar 2 974 km², którego beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o.o. Wartość inwestycji w Olecku wynosi 3 955 785,00 zł (netto), w Kośmidrach – 3 635 710,00 zł (netto), a w Białej Piskiej – 3 257 190,00 zł (netto).

W połowie listopada 2010 roku, po wydaniu przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz pozwolenia na budowę Stacji Przeładunkowej wraz z PDGO w Kośmidrach, Wykonawca przystąpił do pierwszych prac przygotowawczych teren inwestycji oraz do budowy ogrodzenia terenu na wydzielonej działce. W następnej kolejności planowane jest wykonanie posadowienia budynku garażowo-warsztatowego, budynku wagowego oraz Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Prace budowlane w zakresie wybudowania Stacji Przeładunkowej wraz z PDGO w Olecku rozpoczęły się na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Oleckiego udzielającej pozwolenia na budowę. Z kolei na początku listopada 2010 roku na placu budowy Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej została zainstalowana tablica informacyjna symbolizująca oficjalne rozpoczęcie prac przez Wykonawcę. Wszystkie Stacje Przeładunkowe wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów mają zostać oddane do użytku w I kwartale 2012 roku.

Podstawowym celem funkcjonowania Stacji Przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów jest zoptymalizowanie kosztów przetwarzania odpadów na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalne” oraz dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej. Centrum systemu pełnić będzie Zakład Główny zlokalizowany w Siedliskach k/Ełku, w którym nastąpi przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów przewożonych ze stacji przeładunkowych. Stacja w Kośmidrach, obsługująca gminy Gołdap i Dubeninki pozwoli przyjąć 7 000 Mg/rok, stacja w Olecku obsługująca powiat Olecki przyjmie 10 000 Mg/rok, natomiast stacja w Białej Piskiej obsługująca gminę Biała Piska – 3 200 Mg/rok.  


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj