1 / 20

W Poznaniu od poniedziałku trwa Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon. Stanowi on płaszczyznę do dyskusji na temat kluczowych wyzwań, które stoją głównie przed gospodarką odpadową i wodno-ściekową. Jego celem jest wypracowanie wspólnej strategii, którą Polska i kraje Europy wdrożą w najbliższych latach.

Envicon to jeden z największych kongresów w Polsce poświęcony ochronie środowiska. To dwudniowe wydarzenie (26 i 27 października) w tym roku przyciągnęło blisko 700 uczestników m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, najważniejszych reprezentantów administracji rządowej i samorządowej, delegacji z zagranicznych i polskich izb branżowych, a także szerokie grono przedsiębiorców oraz ekspertów.

Strategiczne planowanie

Bierzecie Państwo udział w wyjątkowym wydarzeniu. Kongres to impreza na stałe już wpisana w kalendarz, stanowiąca praktyczną platformę wymiany informacji w zakresie ochrony środowiska – powiedziała otwierając Envicon Magdalena Dutka, prezes Zarządu firmy Abrys, organizatora Kongresu.

Następnie Georges Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej, mówił na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Wiele powiedział też o podsumowaniu jej dokonań i wyznaczeniu celów na kolejne lata.

Podczas trwającego Kongresu należy pokazać jak najlepsze dostępne praktyki, z których Polska może skorzystać. Należy przypomnieć, że ok. 80 mld Euro to kwota przewidziana dla Polski do wydania w okresie 2014-2020, warto więc zastanowić się jak z niej najlepiej skorzystać – powiedział G. Kremlis. I zapewnił, że Komisja Europejska będzie robiła wszystko, co jest możliwe, aby pomóc Polsce jak najlepiej sięgnąć po te środki. Zwrócił też uwagę, że Polsce potrzeba podejścia strategicznego zarówno w gospodarce odpadami jak i w sektorze wodno-ściekowym. – W Komisji Europejskiej obecnie pracujemy nad pakietem gospodarki w obiegu zamkniętym i to jest nasz główny priorytet – dodał G. Kremlis.

Osiągnięcia i kolejne wyzwania dla Polski w gospodarce odpadami przedstawił z kolei Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. – Nie mamy obecnie żadnych naruszeń w zakresie gospodarki odpadami i to jest powód do dumy i satysfakcji. Bez ogromnego zaangażowania ze strony samorządów nie wykonalibyśmy tej pracy – powiedział minister. Podczas swojego wystąpienia mówił m.in. o Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, który jest obecnie w konsultacjach. – Nie jestem z niego zadowolony, ale jest to najlepszy dokument, jaki udało się na teraz wypracować. Ponadto przypomniał, że obecnie przystępujemy w Polsce do dyskusji w jaki sposób najlepiej zrealizować selektywną zbiórkę.

Minister zwrócił też uwagę, że należy przyspieszyć prace nad rozwiązaniem problemu dotyczącego metali pochodzących z zakładów zajmujących się pojazdami samochodowymi oraz uregulować kwestię toreb foliowych. – Niezależnie od tego jak nie postrzegamy sprawy to pewien etap ochrony środowiska się kończy, a nowy się zaczyna – podsumował J. Ostapiuk.

Panel Inauguracyjny

Podsumowaniem sesji inauguracyjnej był panel dyskusyjny, który poprowadził Lech Bojarski, redaktor naczelny wydawnictw Abrys. W dyskusji wzięły udział osoby zajmujące kluczowe stanowiska w ochronie środowiska w Polsce: Georges Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej, Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Andrzej Mizgajski, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny i Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz Stephane Arditi, European Environmental Bureau z Brukseli.

W niektórych obszarach Polska ma wciąż zaległości w wypełnianiu unijnych zobowiązań. Z czego to wynika? Niedoskonałości prawa, złego zarządzania, braku środków finansowych? – pytał L. Bojarski. – Polska do momentu akcesji powinna dokonać transpozycji przepisów z zastrzeżeniem okresów przejściowych. W tym przypadku można było przewidzieć dłuższe okresy przejściowe np. dotyczące kwestii ściekowych – mówił Kremlis. Ponadto dodał, że Polsce brakuje struktur organizacyjnych. Powinna być koordynacja na różnych poziomach, zarówno rządowym jak i samorządowym. I dodał, że problemy te można naprawić, a unijne środki finansowe są nadal dostępne.

– Czy Polska wybiera właściwą drogę, np. w gospodarce odpadami? Jeśli nie, to na kim się wzorować? – dopytywał L. Bojarski. G. Kremlis poinformował, że cele określone są w dyrektywach a konkretne sposoby muszą być już dobrane na poziomie polskim. – Dla Państwa idealny wzorzec to państwa członkowskie, które są w podobnej sytuacji i mogą podzielić się doświadczeniem warto zastosować mix dobrych praktyk – tłumaczył G. Kremlis.

Sporo miejsca w dyskusji poświęcono gospodarce o obiegu zamkniętym oraz gospodarce wodno-ściekowej.

Więcej o Enviconie w listopadowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj