Jutro w siedzibie MZM-GO w Giżycku zainaugurowany zostanie proces budowy nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka.

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu "Regionalny system gospodarski odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami", realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku.

W ramach procesu inwestycyjnego zarejestrowana została spółka komunalna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Spytkowo", która będzie realizowała całość przedsięwzięcia.

ZUOK będzie zlokalizowany na gruntach sołectwa Spytkowo, około 4 km na północny wschód od Giżycka. Obejmie obszar 6,26 ha i  w jego skład wejdzie: sortownia, kompostownia, segment do demontażu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, segment do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, segment do unieszkodliwiania odcieków i zakładowych ścieków komunalnych, kwatera na odpady balastowe o powierzchni ok. 3,5 ha i pojemności ok. 350 000 m3 i magazyn na azbest.

Budowa ZUOK w Spytkowie będzie kosztowała 49 205 136,35 mln zł i będzie dofinansowana w kwocie 23 948 680,39 mln zł, z czego 20 356 378,33 mln zł będzie  pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, zaś 3 592 302,06 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa.

ZUOK w Spytkowie będzie obsługiwał ponad 100 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy, przyjmując dziennie ok. 105 ton odpadów. Zatrudnionych tu będzie ponad 40 osób. Uruchomienie zakładu przewidziane jest w 2013 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj