Coraz więcej ludzi na świecie mieszka w miastach lub też wiąże z nimi swoją aktywność zawodową. Badania nad miejskimi aglomeracjami wymagają współpracy ekspertów różnych dziedzin. Dlatego Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowił otworzyć interdyscyplinarną specjalizację “Społeczeństwo miejskie”.

Nowa, interdyscyplinarny kierunek w ramach studiów socjologicznych II stopnia ruszy na UJ na początku nadchodzącego roku akademickiego. Inicjatorzy tej specjalizacji podkreślają, że w Polsce i na świecie rośnie zainteresowanie tematyką miejską, oglądanej z rozmaitych punktów widzenia. Jak wyjaśniła PAP dr Anna Szwed z IS UJ, interdyscyplinarny kierunek poświęcony miastom i umocowany na socjologicznej podstawie jest w Polsce czymś nowatorskim.

Jak dodała, pomysł uruchomienia takich studiów pojawił się dość naturalnie, gdyż socjolodzy z UJ od dawna występują w roli ekspertów w tej dziedzinie, np. przy projektach rewitalizacji miast czy zaangażowania mieszkańców w zarządzanie metropoliami.

W zamierzeniu jego twórców, kierunek ma wypełnić lukę na rynku pracy – brak jest bowiem dzisiaj osób przygotowanych do badania, rozumienia i projektowania innowacyjnych rozwiązań związanych z problemami współczesnych miast.

Twórcy kierunku liczą na to, że jego absolwenci i absolwentki znajdą pracę m.in. w firmach konsultingowych i badawczych, agencjach marketingu, jednostkach administracji publicznej, a także w pracowniach urbanistycznych i architektonicznych.

W ramach specjalizacji Instytut Socjologii będzie kontynuował trwającą już współpracę m.in. z Urzędem Miasta Krakowa, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej czy Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych.

Podstawą specjalizacji jest socjologia (miasta, przestrzeni, społeczności lokalnych), ale program kierunku uwzględnia także urbanistykę, architekturę, ekonomię, geografię społeczną, politologię, psychologię środowiskową, antropologię kultury i historii.

Więcej informacji na temat specjalizacji można znaleźć na stronie internetowej.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj