Reklama

AD1A TOMRA [15.04-15.05.24]

Rusza program EPC Plus. 10 mln w pierwszym naborze

Rusza program EPC Plus. 10 mln w pierwszym naborze
PU
15.12.2021, o godz. 15:17
czas czytania: około 2 minut
0

„Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus” to pilotażowy program, do którego nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji inwestycji ruszył 13 grudnia 2021. Beneficjentami mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B regionalne Bolesławiec [09.04-23.04.24]

To kompleksowy instrument wparcia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków realizowanych w formule EPC. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

10 mln w pierwszym naborze

Program jest realizowany we współpracy między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). Dotacja oferowana przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner, czyli przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company (ESCO). Rola PFR ma polegać na umożliwieniu pozyskania przez przedsiębiorstwo ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub w innej, alternatywnej formie.

Beneficjenci

Program jest adresowany do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji. Wnioskodawcy mogą już składać w trybie ciągłym wstępne wnioski oraz wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach pierwszego naboru w pilotażowym programie. Na każdym etapie przygotowania fiszki (wniosku wstępnego) i wniosku jest możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy energetycznego. Tę rolę pełni Krajowa Agencja Poszanowanie Energii (KAPE). Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia będzie posiadanie audytu energetycznego przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo ESCO, potwierdzającego minimum 30-procentowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową budynku w scenariuszu po modernizacji.

Na co dotacja

Wsparciem w ramach programu objęte są prace modernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali, umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu wyjściowego, przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m²*rok). Programem objęte są trzy rodzaje usprawnień:

– usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych (większość przegród spełnia minimalne wymagania określone w wytycznych technicznych);

– optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku (wytyczne techniczne), po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45%;

– wysoki standard modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku (wytyczne techniczne), po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji uzależniona jest od realizowanego standardu usprawnień, ale może wynosić do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD3b PZO 2024 [19.04-11.06.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024