Sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia oraz przedstawiciele firmy MONDI Packaging S.A. uroczyście uruchomili w fabryce papierui MONDI w Świeciu recykling kartonów do płynnej żywności.

Recykling kartonów po mleku i sokach w MONDI odbywa się w ramach Programu REKARTON, którego celem jest wspieranie rozwoju selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.

Symbolicznym wrzuceniem kartonika do hydropulpera rozpoczął się recykling kartonów do płynnej żywności w 2008 r. w makulaturowni MONDI w Świeciu. Zaproszeni goście mogli przekonać się jak prosty jest recykling kartonów oraz jakie są plany Programu REKARTON na 2008 r. W uroczystości wziął udział przedstawiciel sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, poseł Janusz Mikulicz. Również wiceminister podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Markowiak wyraził żywe zainteresowanie spotkaniem i w liście wystosowanym do organizatorów życzył dalszych sukcesów w realizacji Programu. Firma MONDI, producent papieru, jest strategicznym partnerem Programu REKARTON.

„Cieszymy się ze współpracy z firmą MONDI. Dzięki niej realizowany będzie recykling kartonów, które są bardzo cennym surowcem – aż 75% wagi kartonów po mleku i sokach stanowi wysokiej jakości celuloza,
z której w wyniku recyklingu powstają nowe wyroby papierowe. Korzyści z recyklingu kartonów dla środowiska są nie do przecenienia – zmniejszy się ilość odpadów składowanych na wysypiskach.” – komentuje Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”, jednego z pomysłodawców i sygnatariuszy porozumienia REKARTON.

„Recykling odpadów opakowaniowych stanowi podstawową działalność naszej firmy. W naszych działaniach kierujemy się dobrem środowiska naturalnego, dlatego chcemy wspierać recykling opakowań po mleku i sokach.” – powiedział Maciej Kunda, dyrektor firmy MONDI Packaging S.A. Firma szacuje, że będzie w stanie przerabiać około 2 – 2,5 tysiąca ton tego typu opakowań w roku 2008. Z kartonów do płynnej żywności odzyskuje się wysokiej jakości włókno makulaturowe używane do produkcji papierów, z których powstają pudełka kartonowe. Z takimi opakowaniami można spotkać się w życiu codziennym, stosowane są bowiem w przemyśle rolno-spożywczym, elektronicznym, kosmetycznym czy meblarskim. Recykling kartonów w papierni przebiega w taki sam sposób i na tych samych urządzeniach, na jakich recyklingowi podlega makulatura. W prosty sposób, bez użycia środków chemicznych, a jedynie przy użyciu wody o temperaturze otoczenia, odzyskuje się celulozę.

Dobrowolne Porozumienie, na podstawie którego powstał Program REKARTON zostało podpisane 2 lipca 2007 r. w Ministerstwie Środowiska. Recykling kartonów po mleku i sokach ruszył w praktyce w listopadzie 2007 r. W dwóch ostatnich miesiącach 2007 r. recyklingowi poddano 196,25 ton odpadów po kartonach do płynnej żywności – a tym samym w ciągu dwóch miesięcy udało się zmniejszyć ilość opakowań składowanych na wysypiskach. Ilości kartonów poddawanych recyklingowi będą systematycznie rosły. W 2008 r. planowane jest przekazanie do recyklingu około 2700 ton odpadów, co równa się ilości mieszczącej się w około 130 tirach.

Środki finansowe na realizację celów REKARTON są pozyskiwane od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty pakowane w kartony do płynnej żywności, na podstawie dobrowolnej „dopłaty recyklingowej”, której wysokość w 2008 r. wynosi 5 zł za 1 tonę opakowań. Do największych użytkowników kartonów do żywności płynnej wspierających finansowo Program REKARTON należą m.in.: spółdzielnie mleczarskie: Mlekpol oraz Mlekovita, zakłady należące do grupy MASPEX z Wadowic oraz firmy: Hortex, Agros, Sokpol. Natomiast największymi dostawcami odpadów kartonowych są obecnie zakłady gospodarki komunalnej w Bolesławcu, Elblągu, Dąbrowie Górniczej oraz Eko Recykling z Radzionkowa.

Od momentu podpisania Dobrowolnego Porozumienia prowadzone są również działania informacyjne i edukacyjne. REKARTON uczestniczy, poprzez ufundowanie nagrody, w tegorocznym konkursie organizowanym przez firmę „ABRYS” z Poznania na najlepiej zbierającą gminę. W konkursie została wyodrębniona dodatkowa kategoria odpadów –  „odpady opakowaniowe po kartonach do żywności płynnej”. REKARTON dociera  z informacją na temat programu do firm zbierających, aby we współpracy z nimi informować konsumentów o możliwości selektywnej zbiórki tego typu odpadów opakowaniowych. Przewidywane jest również uczestnictwo w działaniach edukacyjnych w ramach akcji „Mleko w szkole”.

O Programie REKARTON

Program „REKARTON” jest inicjatywą przemysłu spożywczego i dostawców materiału opakowaniowego, która zapewni dodatkowe fundusze na rozwój efektywnego systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności (soki, mleko, nektary, zupy, napoje owocowe itp.). Program „REKARTON” powstał pod patronatem Ministra Środowiska na podstawie Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, pierwszego tego typu przedsięwzięcia w Polsce, podpisanego 2 lipca 2007 r. Sygnatariuszami porozumienia są: Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”, Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku „EKO-PAK”, Tetra Pak Sp. z o.o., SIG Combibloc Sp. z o.o. oraz Elopak S.A. Biuro administracyjne „REKARTON” mieści się w siedzibie KIG „Przemysł Spożywczy”, Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj