Od 6 kwietnia 2009, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) i wysoko sprawnej kogeneracji.

Program priorytetowy dot. finansowania OZE przewiduje przeznaczenie przez NFOŚiGW do 2012 roku 1,5 mld zł na bardzo atrakcyjne pożyczki dla beneficjentów chcących zainwestować w biogazownie, elektrownie wiatrowe, wodne oraz geotermalne.

Na pierwszym z trzech etapów programu, NFOŚiGW przeznaczył 750 mln zł na projekty największe, których koszt przekracza 10 mln zł.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj