Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S. A. zostanie podzielone na pięć niezależnych spółek. Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele samorządów z Katowic, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Imielina i Chełmu Śląskiego.

Katowice stały się właścicielem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na początku sierpnia ub. r. Miasto przejęło 100 procent akcji spółki, co umożliwia sprawniejsze prowadzenie gospodarki ściekowej na terenie pięciu śląskich miast – Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Imielina i Chełma Śląskiego.

Katowice przejęły od Skarbu Państwa wszystkie akcje, jednocześnie uznając prawa pozostałych gmin. Teraz doszło do przystąpienia ich do tej spółki – jak czytamy w porozumieniu: w drodze przyjęcia darowizny części akcji od Katowic oraz podziału majątku RPWiK Katowice poprzez nabycie przez gminy części przedsiębiorstwa.

– Efektem podziału majątku będzie w rezultacie wydzielanie w strukturze Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach zakładów obsługujących poszczególne gminy – tłumaczy Jacek Guzy, prezydent Siemianowic Śląskich. Oprócz niego swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: Piotr Uszok, prezydent Katowic, Tadeusz Chowania, zastępca prezydenta Mysłowic, Jan Chwiędacz, burmistrz Imielina i Stanisław Jagoda, wójt Chełmu Śląskiego.

Podział akcji obecnie przedstawia się następująco: 11,6 proc. dla Siemianowic Śl., 4,5 proc. dla Imielina, 3,4 procent dla Mysłowic i 2 proc. dla Chełmu Śląskiego. 15 procent z pozostałej części – zgodnie z zapisami ustawy o komercjalizacji i komunalizacji przedsiębiorstw – przekazana zostanie pracownikom RPWiK, reszta akcji należy do Katowic.

źródło: siemianowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj