25 marca przy przepompowni na ul. Górnośląskiej w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku odbyło się uroczyste zakończenie kontraktu „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku – dokończenie robót”.

Umowa na budowę kanalizacji we wspominanych dzielnicach została zawarta 4 kwietnia 2007 r. W dniu 25 kwietnia 2007 r. odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy, a 30 kwietnia 2007 r. nastąpiło rozpoczęcie robót.
 
Prace były prowadzone przez konsorcjum firm wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, w składzie: AKWEDUKT Sp. z o.o. z Kielce, KEM Sp. z o.o., z Dąbrowy Górniczej oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp. z o.o., z Buska – Zdroju.

Kontrakt został rozliczony na kwotę netto 22,4 mln euro, w tym 15,7 mln euro pochodziło z Funduszu Spójności.

W trakcie 32 miesięcy prowadzenia robót w ramach kontraktu podstawowego wykonawca sprawdził sieć wybudowaną przez poprzednią firmę, z którą w 2006 r. zerwano umowę oraz wybudował ponad 70 km nowej kanalizacji i 12 przepompowni ścieków, w tym:
– w dzielnicy Piaski-Paruszowiec -14,7 km kanalizacji i 2 pompownie ścieków,
– w dzielnicy Niedobczyce – 28,5 km kanalizacji i 5 pompowni ścieków,
– w dzielnicy Niewiadom – 26,9 km kanalizacji i 5 pompowni ścieków.

Nowa kanalizacja zostanie przekazana do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.

Umowa „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku – dokończenie robót”, wchodzi w zakres Projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”, w ramach którego ma powstać ponad 540 km kanalizacji sanitarnej oraz 68 przepompowni ścieków. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 17 dzielnic Rybnika oraz dwie sąsiednie gminy Gaszowice i Jejkowice.

źródło: rybnik.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj