Dziś w Rybniku odbędzie się uroczyste zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) i sąsiedniej gminie Jejkowice.

Umowy na budowę kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) w Rybniku oraz w Jejkowicach zostały zawarte w październiku 2006 r. W listopadzie miało miejsce przekazanie wykonawcy placu budowy i inwestycja została rozpoczęta. Prace na obu kontraktach były prowadzone przez konsorcjum firm w składzie: Hydrobudowa Polska S.A. oraz PBG S.A., wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Kontrakty zostały rozliczone na kwoty:
– w rybnickiej dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) – 3,27 mln euro netto,
– w gminie Jejkowice – 3,65 mln euro netto.
 
W trakcie 18 miesięcy prowadzenia robót w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) wybudowano 2 przepompownie ścieków oraz 16,2 km kanalizacji sanitarnej, w tym 15,7 km kanalizacji grawitacyjnej i 0,5 km kanalizacji tłocznej. Natomiast w gminie Jejkowice powstały 2 przepompownie ścieków oraz 15 km kanalizacji sanitarnej, w tym 14,7 km kanalizacji grawitacyjnej i 0,3 km kanalizacji tłocznej. Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej łącznie 610 posesji, w tym 299 w rybnickich Buzowicach i 311 w Jejkowicach. Nowa kanalizacja zostanie przekazana do eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
 
Umowy „Budowa kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) w Rybniku” oraz „Budowa kanalizacji w gminie Jejkowice” wchodzą w zakres Projektu 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”, w ramach którego powstaje ponad 540 km kanalizacji sanitarnej oraz 68 przepompowni ścieków. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 17 dzielnic Rybnika oraz dwie sąsiednie gminy Gaszowice i Jejkowice.

źródło: rybnik.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj