Od poniedziałku, 16 lipca br., w Rybniku rozpoczęła działalność nowa kompostownia odpadów pochodzenia roślinnego, zaliczanych do grupy biodegradowalnych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kompostownia znajduje się na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku. przy ul. Pod Lasem 64 (dzielnica Zamysłów). Odpady przyjmowane są w postaci: skoszonej (świeżej) lub wysuszonej trawy, chwastów niekwitnących (bez nasion), liści suchych lub świeżych oraz gałęzi o różnej grubości i różnym stopniu wilgotności (pochodzące z cięcia drzew i krzewów w różnych stadiach wegetacyjnych) oraz trocin, wiór i ścinek drewna. Trawa, chwasty i trociny oraz liście przyjmowane są wyłącznie w workach, a gałęzie – w wiązkach o długości około 2m powiązanych sznurkiem (naturalnym). Wymienione rodzaje odpadów nie mogą być zmieszane z żadnymi odpadami, np. pochodzenia kuchennego czy trwałego (szkło, plastik, metal, odpady mineralne, pobudowlane itp.). Przy odbiorze odpadów, pracownicy kompostowni kontrolują, czy są to odpady właściwe, czy też zmieszane. Przy braku zgodności, dostarczający odpady zmieszane ma obowiązek zabrać je ze sobą z terenu kompostowni.

Kompostownia jest czynna w dni robocze od maja do października w godzinach od 9.30 do 16.30, a w okresie zimowym (od listopada do kwietnia) od 6.30 do 13.30. Poza godzinami otwarcia, w soboty, niedziele oraz święta, wspomniane odpady przywożone przez mieszkańców Rybnika mogą być przyjmowane do udostępnianego na ten czas kontenera na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej.

Kompostownia przyjmuje wymienione rodzaje odpadów od osób fizycznych – będących mieszkańcami miasta Rybnika (przywożone własnym transportem) oraz od firm posiadających decyzje prezydenta miasta na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Rybnik. Inne podmioty z terenu Rybnika, które nie posiadają takiej decyzji, wywóz odpadów biodegtradowalnych do kompostowni powinny zlecić zakładom wywożącym odpady (np. skoszona trawa lub liście z terenów zieleni Spółdzielni Mieszkaniowych). Usługę taką mogą też zlecić osoby fizyczne. Za przyjęcie odpadów od osób fizycznych płatność wynosi brutto 1,00 zł jednorazowo w ilości do 100 kg. Firmy płacą brutto 27,38 zł za 1 tonę odpadów.

Funkcjonowanie kompostowni zalicza się do systemu kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Rybnika, poprzez pełny odzysk wyselekcjonowanych odpadów biodegradowalnych, z których wytwarza się ziemię kompostową. Technologia kompostowania odbywa się w systemie pryzmowym, otwartym poprzez naturalny rozkład w warunkach tlenowych z udziałem mikroorganizmów glebowych powodujących mineralizację substancji organicznej (spryzmowanych odpadów). Przy tym procesie kontrolowana jest wilgotność i temperatura pryzm. Proces uzyskania gotowego produktu w postaci ziemi trwa do 6 miesięcy. Około 65-70 proc. odpadów roślinnych pochodzić będzie z terenów zieleni miasta, którymi dysponuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Maksymalna docelowa ilość odpadów do przyjęcia w ciągu roku wynosi 3 tysiące ton.

Ziemia kompostowa jako gotowy produkt jest wykorzystywana głównie do prac w terenach zieleni miasta przez Zarząd Zieleni Miejskiej i inne jednostki miejskie oraz do sprzedaży. Sprzedaż wyłącznie luzem wg wagi 38,77 zł za 1 tonę.

Zasady pracy kompostowni i szczegółowe warunki przyjmowania odpadów i ich rozliczenie określa regulamin.

Szczegóły: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, dyr. Andrzej Kozera; tel. 32 424-88-38, 32 424-94-05.
BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU MIASTA RYBNIKA

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj