21 czerwca w Rybniku-Boguszowicach otwarty został Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych. Zakład został zbudowany został przez firmę „SEGO”, na terenie dzierżawionym od miasta.

Koszt inwestycji to 7,5 miliona złotych, z czego 75% sfinansowane zostało z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Spłatę pożyczki udzielonej spółce „SEGO” przez WFOŚiGW poręczyło miasto – uchwałę w tej sprawie rybniccy radni podjęli w czerwcu ubiegłego roku.

Funkcjonowanie na terenie miasta zakładu zajmującego się przeróbką i odzyskiwaniem odpadów komunalnych, to kontynuacja konsekwentnych działań, kolejny –  po wybudowaniu systemu kanalizacji sanitarnej – ważny krok  w zakresie ochrony środowiska w Rybniku. Powstanie zakładu rozwiązuje na wiele lat problem gospodarki śmieciowej w Rybniku – mówi prezydent Rybnika Adam Fudali.

W sąsiedztwie ZPOK powstaje obecnie III kwatera składowiska odpadów wraz z zakładem odzysku odpadów budowlanych (przeróbka gruzu na materiały wykorzystywane na podbudowę dróg). Powstające inwestycje stanowić będą zintegrowany kompleks gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Rybnika.

źródło: rybnik.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj