Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami, ograniczenie swobody działalności gospodarczej, zaburzenie konkurencji rynkowej i możliwości rozwoju technologii – to czeka nas zdaniem autorów opublikowanego przez Instytut Sobieskiego raportu “Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030”.

Autorzy raportu – Tomasz Styś i Robert Foks – po analizie wskaźników ekonomicznych i projektowanych regulacji prawnych stwierdzają, że proponowane zmiany mogą negatywnie wpływać na budowę zrównoważonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego efektywne funkcjonowanie. W szczególności, po wprowadzeniu w życie projektowanych obecnie regulacji prawnych, należy spodziewać się zasadniczej zmiany warunków rynkowych, której skutkiem może być ograniczenie swobody działalności gospodarczej, zaburzenie konkurencji rynkowej i możliwości rozwoju technologii.

Ich zdaniem proponowane nowelizacje wspomnianych ustaw będą także skutkować m.in.: dalszym wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości (pierwotnych wytwórców odpadów, finansujących funkcjonowanie systemu). W 2013 r. ceny odbioru odpadów komunalnych wzrosły o prawie 30% w stosunku do roku poprzedniego.

Przewidywana jest kontynuacja tego trendu petryfikacją sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych (ograniczeniem rozwoju rynku w sensie technologicznym) i faworyzowaniem najmniej efektywnych technologii przetwarzania oraz powstaniem „konfliktu regulacyjnego” pomiędzy zasadami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce a projektowanymi przez Unię Europejską zmianami prawnymi w tym zakresie.

“W efekcie uniemożliwi to osiągnięcie wyznaczonych poziomów odzysku, recyklingu i składowania odpadów komunalnych” – prognozują autorzy raportu

Raport mozna znaleźć na stronie:

http://www.sobieski.org.pl/rynek-gospodarowania-odpadami-komunalnymi/


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj