Około 3,3 mld zł warty jest rynek odpadów w Polsce – wynika z szacunków zaprezentowanych podczas targów POLEKO w Poznaniu.

Szczegółowy raport na temat stanu gospodarki odpadami w Polsce po ponad roku od wejścia w życie „rewolucji śmieciowej” zaprezentowała w środę firma HSM Polska. Zawiera on dane z wszystkich ponad 2,5 tys. gmin w kraju. – Takiego opracowania nie zrobił nikt, nawet Ministerstwo Środowiska. Dla dostawców sprzętu i materiałów dla sektora gospodarki odpadami jest to materiał bardzo cenny – komentował Wojciech Janka, szef Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Autorzy raportu odpowiadają na pytanie ile wart jest polski rynek odpadów po zmianach legislacyjnych z 2013 roku i jak jest podzielony.

Jak tłumaczy wiceprezes spółki HSM Polska Mariusz Karpiński, raport powstał po analizie rozstrzygniętych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów w poszczególnych gminach.  Aby móc porównać poszczególne kontrakty, przeliczono ich wartość w ujęciu rocznym. Raport przedstawia stan na wrzesień 2014 roku.

Z analizy umów wynika, że najwięcej z nich (40%) zawarto na 18 miesięcy. 18% umów zawarto na rok, 14% – na pół roku, 11% na dwa lata, a 6% na 30 miesięcy. Rekordzistką jest gmina miejska Lubin, która zawarła kontrakt na aż 10 lat. Raport analizuje też kolejne umowy zawierane przez gminy, po tym, jak wygasł pierwszy kontrakt. W takim przypadku także najwięcej jest umów zawieranych na 18 miesięcy (44%), natomiast umowy krótkie (na 6 miesięcy) stanowią już mniej niż 2%.

Raport HSM Polska szacuje rynek odpadów komunalnych na 3,3 mld zł brutto – taka jest wartość zawartych umów w ujęciu rocznym. Największy udział tego rynku przypada na województwa: mazowieckie (18%), dolnośląskie (14%), śląskie (12%) i wielkopolskie (6%). Wartość pierwszych kontraktów zawieranych ogółem to ok. 6,3 mld zł, obecnie jest to 6,9 mld zł, co stanowi 10-procentowy wzrost.

– Przeciętnie okres jakiego dotyczy przetarg to 19,7 miesięcy, widoczną tendencją w całym kraju jest to, że okres ten staje się coraz dłuższy wraz z podpisywaniem kolejnych umów – mówi Mariusz Karpiński.

Większość przetargów ogłaszanych przez gminy dotyczy zarówno odbioru, jak i zagospodarowania odpadów (80% postępowań przetargowych). W województwie mazowieckim było to aż 97%, natomiast na przeciwnym biegunie jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie 40% przetargów dotyczyło odbioru i zagospodarowania odpadów, a 60% – tylko odbioru.

Największy udział w rynku mają gminy miejskie. – Mimo, że jest ich tylko 306, to blisko 60 proc. kosztów funkcjonowania systemu przypada właśnie na miasta – mówi Mariusz Karpiński. Według raportu podział kosztów funkcjonowania systemu (liczony w ujęciu rocznym) wygląda następująco: gminy miejskie – 59%, gminy miejsko-wiejskie – 19%, gminy wiejskie – 21%.

Średni koszt systemu na mieszkańca w ujęciu rocznym (czyli wartość kontraktów podzielona na liczbę mieszkańców) to 85 zł. Najwyższa kwota dotyczy województwa dolnośląskiego (154 zł), najniższa – województwa podlaskiego (39,4 zł)

Jak wskazuje raport, wśród zwycięzców przetargów i podmiotów, którym udzielono zamówień z wolnej ręki jest 673 firm. Liderem okazała się Grupa Remondis, obecna w 248 gminach (lub sektorach). Ogólna szacunkowa wartość kotraktów, które podpisały spółki tej grupy to prawie 600 mln zł.
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj