Z najnowszego raportu przygotowanego przez Instytut Sobieskiego wynika, że Polska może nie osiągnąć założonych poziomów recyklingu odpadów komunalnych.

Raport “System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu” został opracowany przez ekspertów Instytutu Sobieskiego – Tomasza Stysia oraz Roberta Foksa. Celem raportu jest diagnoza kluczowych elementów systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce, w tym m.in. identyfikacja kluczowych celów tego systemu i zaproponowanie jego zmian, biorąc pod uwagę unijny pakiet regulacji dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono szereg deficytów strukturalnych systemu gospodarowania odpadami w Polsce, w zakresie efektywności, przejrzystości i trwałości systemu – piszą Styś i Foks w swoim opracowaniu. Główne problemy, na które wskazują to m.in. niespójność wewnętrzną systemu gospodarki odpadami powstałymi z produktów w opakowaniach i brak synergii pomiędzy opakowaniowym i komunalnym systemem gospodarowania odpadami; brak regulacji prawnych co do organizacji selektywnej zbiórki w gminach; brak skutecznego nadzoru nad dokumentowaniem recyklingu, czy przesunięcie na właścicieli nieruchomości kosztów gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Ponadto – jak piszą eksperci z Instytutu Sobieskiego – to, na jakim etapie jest realizacja celów krótkookresowych (do 2020 r.) polskiej gospodarki odpadami, oznacza, że możemy nie osiągnąć docelowych poziomów recyklingu przez system gospodarowania odpadami komunalnymi i – silnie z nim organizacyjnie powiązanym – system gospodarowania odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi i po środkach niebezpiecznych.

Tomasz Styś i Robert Foks w związku z tym proponują:

  • przywrócenie relacji pomiędzy faktycznymi kosztami zbierania określonej masy danego rodzaju odpadu opakowaniowego, jego sortowania i przetwarzania oraz wydatkami ponoszonymi przez wprowadzających produkty w opakowaniach do obrotu w związku z realizacją przez nich ustawowych obowiązków;
  • wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta – jako rozwiązania instytucjonalnego;
  • usprawnienie organizacji systemu gospodarowania odpadami pod kątem jego efektywności, przejrzystości i trwałości.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Wielcy eksperci Instytutu Sobieskiego odkryli Amerykę. A gdzie niby osiągniemy wymagane poziomy w gospodarce odpadami?
    Głupota na razie nie boli, więc rząd i samorządy kręcą się wokół własnego tyłka, porażająca indolencja i niekompetencja

Skomentuj