Reklama

AD1A STIHL [01.04-21.04]

Rząd ma zająć się projektem ws. łagodzenia skutków wzrostu cen energii dla firm. Dla kogo przewidziano wsparcie?

Rząd ma zająć się projektem ws. łagodzenia skutków wzrostu cen energii dla firm. Dla kogo przewidziano wsparcie?
MŁ/PAP
20.09.2022, o godz. 11:10
czas czytania: około 3 minut
0

We wtorek Rada Ministrów ma się zająć projektem dotyczącym programów pomocowych dla firm, które ponoszą dodatkowe koszty w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B regionalne Bolesławiec [09.04-23.04.24]

Chodzi o projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024, który “wprowadza możliwość udzielenia wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców w oparciu o programy rządowe”.

Czy będą programy pomocowe?

Jak zaznaczono na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in. analiza danych w zakresie kształtowania się przyszłych cen energii elektrycznej i gazu w Polsce, prowadzi “do konieczności przyjęcia podstaw prawnych, umożliwiających Radzie Ministrów przyjmowanie programów pomocowych dla określonych grup przedsiębiorców w oparciu o bieżącą analizę sytuacji gospodarczej”.

Wskazano, że istotą rozwiązań ujętych w projekcie, za którego przygotowanie odpowiada resort rozwoju i technologii, jest “umożliwienie Radzie Ministrów przyjmowania programów pomocowych dla przedsiębiorstw, które ponoszą dodatkowe koszty w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego”. Dodano, że kluczowe jest zapewnienie odpowiednich środków wsparcia dostosowanych do warunków rynkowych. “Z tego też względu Rada Ministrów powinna mieć możliwość elastycznego opracowania i implementacji mechanizmów łagodzących szoki gospodarcze spowodowane sytuacją na rynku energii” – oceniono.

Branże pod specjalnym nadzorem

Jak stwierdzono, część polskich firm np. z branż ceramicznej czy hutniczej już dziś zmuszona jest wstrzymywać produkcję swoich wyrobów. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw działających w tych branżach, często będących znaczącym zatrudniającym na lokalnym rynku pracy, stanowi to zagrożenie dla wielu tysięcy miejsc pracy – oceniono.


Wzrost cen energii może podnieść ceny usług pogrzebowych


 

W opinii projektodawcy “konieczne jest wprowadzenie regulacji w formie odrębnej ustawy z uwagi na złożony charakter wprowadzanego systemu wsparcia przedsiębiorstw”. Zwrócono uwagę, że ustawa określa ramy dla programów wsparcia przedsiębiorców w oparciu o uchwałę rządu.

Jak wyjaśniono, rząd w przypadku opracowania programu wskaże operatora, który będzie odpowiedzialny za jego realizację w oparciu o zawartą umowę.

Sektor energochłonny

Proponowane przepisy, jak zaznaczono, wprowadzają zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, dzięki którym “Dysponent Funduszu Rekompensat Pośrednich kosztów Emisji za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie niniejszego programu rządowego”.

Możliwe ma być też przekazanie nadwyżki środków po wypłacie rekompensat z funduszu na program łagodzący wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. “W ustawie prawo ochrony środowiska wprowadza się rozwiązania umożliwiające bycie operatorem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – wskazano. Podkreślono, że do czasu notyfikacji programu pomocowego pomoc publiczna nie będzie wypłacana.

Surowce drożeją

Przypomniano, że od połowy 2021 r. postępuje gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych. “Jego źródłem początkowo była konfrontacyjna polityka handlowa Rosji, a następnie agresja tego kraju na Ukrainę oraz zdecydowana reakcja Polski i Unii Europejskiej w postaci embarg i ograniczeń importu, a także środki odwetowe zastosowane przez Rosję” – stwierdzono. Dodano, że spowodowało to ograniczenie importu paliw kopalnych i gazu do państw europejskich, co z kolei przełożyło się na wzrost ich cen oraz cen energii elektrycznej na europejskim rynku. “Polska nie jest wyjątkiem i również w naszym kraju ceny energii elektrycznej oraz gazu znacząco wzrosły względem tych z roku 2021” – wskazano.

Jak podano, na Towarowej Giełdzie Energii średnia cena gazu w lipcu br. wyniosła 824,4 zł/MWh i była o 380 proc. wyższa niż rok wcześniej. “Energia elektryczna kosztowała w tym samym miesiącu 1125,94 zł/MWh, czyli o 198 proc. więcej niż rok wcześniej” – dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał 2022 r.

Według wcześniejszych informacji rząd przeznaczy ok. 5-6 mld zł na dofinansowanie do zakupu energii i gazu dla firm energochłonnych.

 

 


Najważniejsze wydarzenie w branży ochrony środowiska już w październiku w Poznaniu


 

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 Kontrole odpadów samorządy (03.04-22.04.24)

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024