W maju lub czerwcu pod obrady rządu trafi projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Zdaniem ministra środowiska gospodarką odpadami powinny zająć się gminy.

Resort środowiska planuje, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2009 r. – Gospodarka odpadami jest obecnie największym problem w ochronie środowiska w Polsce. Do tej pory nie udało się nam sprostać zobowiązaniom wynikającym z Traktatu Akcesyjnego – powiedział PAP minister środowiska Maciej Nowicki.

Do końca 2007 roku na wysypiska miało trafiać nie więcej niż 75 proc. odpadów komunalnych, tymczasem wyrzucono na nie 92-94 proc. takich odpadów. Właścicielami odpadów są w Polsce przedsiębiorstwa, które odbierają je od mieszkańców. Pobierają opłaty i starają się umieścić odpady tam, gdzie jest najtaniej. Jak powiedział minister, nasz kraj jest osamotniony w takim rozwiązaniu. Tymczasem to państwo jest odpowiedzialne za to, co się dzieje z odpadami i odpowiada za to przed Komisją Europejską. – Nasza propozycja będzie sprowadzała się do tego, że gminy zostaną zobligowane do zbiórki i utylizacji odpadów z terenów zamieszkanych przez co najmniej 150 tys. osób. Sensowne jest utworzenie dużych systemów zbierania, selekcji i utylizacji odpadów – powiedział Nowicki.

źródło: PAP

Czytaj więcej

Skomentuj