26.06.2007 Warszawa (PAP) – Rząd przyjął 26 czerwca br. dokument dotyczący założeń polityki przestrzennej kraju na lata 2008-2033, przygotowany przez resort rozwoju regionalnego – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
Jak wyjaśnił CIR, rząd przygotowuje dokument "Koncepcja Przestrzenna Zagospodarowania Kraju (KPZK) na lata 2008-2033". Ma on określić rozwój przestrzenny kraju w perspektywie najbliższych 25 lat. Dokument ten ma być przyjęty przez rząd do 2009 r.
"KPZK będzie zawierała zbiór ogólnokrajowych wytycznych i zaleceń planistycznych dla zagospodarowania przestrzennego kraju, które powinny być uwzględniane w planowaniu przestrzennym województw i gmin" – wyjaśnia CIR.
KPZK ma usprawnić wykorzystywanie funduszy unijnych oraz "powinna zapobiec ewentualnym kolizjom inwestycyjnym i zmniejszyć bałagan w zagospodarowaniu przestrzeni".
"Powstanie KPZK jest ważne także dla rozwoju miast. Dzięki niej będą mogły planować swój rozwój przestrzenny w układzie nie tylko krajowym, ale także europejskim. Ponadto zakłada ona rozbudowę i modernizację sieci telekomunikacyjnych i transportowych oraz wspomaganie ośrodków gospodarczych poza obszarami metropolitalnymi. Rozwijana będzie też współpraca z regionami przygranicznymi. KPZK służyć ma zmniejszeniu dystansu rozwojowego Polski w stosunku do głównych państw Europy i świata" – wyjaśnia CIR.
KPZK ma być systematycznie aktualizowana. Co pięć lat dokonywana będzie ocena warunków zagospodarowania przestrzennego.
Dokument ten nawiązuje do Agendy Terytorialnej UE, przyjętej 24- 25 maja br. w Lipsku przez ministrów krajów Unii Europejskiej ds. rozwoju miast i spójności terytorialnej. Określono w nim założenia przyszłej polityki przestrzennej Unii Europejskiej. (PAP)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj