Opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy wspierającej odbiorców ciepła stanie się przedmiotem obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.

“Aby przeciwdziałać skutkom podwyżek , konieczne jest wdrożenie mechanizmów wspierających finansowo najbardziej potrzebujących pomocy obywateli i określony katalog instytucji użyteczności publicznej” – czytamy w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Potrzeba wsparcia

Autorzy ustawy podkreślają, że ceny energii nie pozostają bez negatywnego wpływu na inflację, której poziom wyraźnie wzrasta od początku 2021 r. Sytuacja ta ma wpływ nie tylko na sektor energetyczny i ciepłowniczy, ale także bezpośrednio na wszystkich obywateli, skutkując koniecznością pokrywania zwiększonych wydatków związanych z rosnącymi cenami źródeł ciepła, zazwyczaj na początku okresu grzewczego.

– Powyższa sytuacja może rodzić niepokój społeczeństwa i obawę przed obniżeniem poziomu życia. Wzrosty cen dotykają wszystkich konsumentów, niemniej ich skutki są najmocniej odczuwane przez gospodarstwa domowe, w tym te o niższych dochodach oraz dotknięte ubóstwem energetycznym, jak również instytucje użyteczności publicznej. Wskazana sytuacja wpływa zarówno na gospodarstwa domowe ogrzewane indywidualnie jak i zasilane z sieci ciepłowniczej – opisują autorzy projektu ustawy.

Dodają, że aby przeciwdziałać tej negatywnej sytuacji, konieczne jest wdrożenie mechanizmów wspierających finansowo najbardziej potrzebujących pomocy obywateli i określony katalog instytucji użyteczności publicznej.

Proponowane rozwiązania

“Kluczowe zagadnienie stanowiące podstawę projektowanej ustawy dotyczy wprowadzenia mechanizmu wsparcia finansowego w postaci dodatku dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła, zwanego dalej dodatkiem” – piszą autorzy projektu ustawy.

Ich zdaniem wprowadzenie proponowanych przepisów pozwoli na ochronę szerokiej grupy gospodarstw domowych, w tym także najuboższej grupy mieszkańców, łagodząc skutki ich niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, zapewniając jednocześnie ciągłość dostaw i zwiększając ich poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego.

“Rozwiązanie zmniejsza ryzyko wystąpienia zjawiska kumulacji fali popytowej wynikającej np. z oczekiwania na niższe ceny, wstrzymywaniem się z zakupem aż do wystąpienia silnych mrozów i konieczności intensywnego ogrzewania lub z powodu braku środków na dokonanie zakupu, co mogłoby negatywnie wpływać na logistykę zaopatrzenia w sezonie 2022/2023 (ograniczenia logistyki)” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Proponowane wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym.

Wsparcie dotyczyć ma także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz „określonego katalogu instytucji użyteczności publicznej”, np. szkół i szpitali.

Źródło: KPRM

Czytaj więcej

Skomentuj