Wzorem lat ubiegłych, rozpoczęta została w Rzeszowie akcja zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Organizatorami są: Urząd Miasta Rzeszowa, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie oraz Eko-Top Sp. z o.o.

Zorganizowany system zbiórki elektrośmieci w Rzeszowie funkcjonuje  już od ponad dwóch lat. Od uruchomienia programu we wrześniu 2007 r. do końca 2009 r. na terenie Rzeszowa udało się zebrać prawie 140 ton elektrośmieci. Dotychczasowe efekty systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pokazują, że mieszkańcy Rzeszowa są świadomi konieczności odpowiedniego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, do których zaliczane są też elektrośmieci.

W roku 2010 zaplanowano w sumie 40 zbiórek w 18 wybranych punktach Rzeszowa. System obejmuje całe miasto, łącznie z „nowoprzyłączonymi” terenami. Zbiórki będą zorganizowane w wybrane soboty w godz. 8.00 – 13.00, na poszczególnych osiedlach, w dogodnych lokalizacjach, według ustalonego harmonogramu, który umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa www.rzeszow.pl. Pomyślano też o nowych mieszkańcach Rzeszowa – zostanie zorganizowana jednorazowa zbiórka na terenie osiedla Budziwój, a mieszkańcy osiedla Miłocin będą mogli oddać sprzęt do działającego już w poprzednich latach punktu przy ul. Miłocińskiej.

Bezpośrednio przed zbiórką w pobliżu miejsc zbierania rozwieszone będą plakaty informujące o terminie i miejscu podstawienia kontenerów.

źródło: rzeszow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj