Miasto Rzeszów rozpoczyna rozbudowę sieci ścieżek rowerowych i terenów spacerowych nad miejscową rzeką Wisłok. Nowy szlak powstanie na lewym brzegu rzeki.

– Nadrzeczne tereny są ulubionym miejscem wypoczynku rzeszowian – mówi prezydent miasta Rzeszowa Konrad Fijołek. –  Dlatego też strefa rekreacyjna nad Wisłokiem będzie rozbudowywana. Zapowiedział to Konrad Fijołek podczas trwania kampanii wyborczej. – I sukcesywnie działamy w tym kierunku. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte już zostały m.in. tereny Kopca Konfederatów, które zostały przeznaczone pod zieleń i rekreację. A inny uchwalony plan obejmuje ponad 10 hektarów terenu pomiędzy mostami Zamkowym i Karpackim i także przeznacza go pod zieleń i rekreację – dodaje rzeszowski włodarz.

Na północ od mostu lwowskiego 

W ubiegłym roku miasto zakończyło wykup terenów na lewym brzegu Wisłoka. Chodzi o działki na terenie od mostu Lwowskiego w kierunku północnym.

Natomiast w tym roku opracowany zostanie projekt budowy ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Będzie miała ona kilometr długości i cztery metry szerokości. Zaprojektowane zostanie także oświetlenie a i elementy małej architektury.

Projekt już w marcu

Przetarg na wybór firmy, która opracuje dokumentację inwestycji już został ogłoszony. Zwycięska oferta ma być wybrana w marcu br. Na opracowanie dokumentacji wybrany realizator będzie miał pięć miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Czytaj więcej

Skomentuj