Do 2014 roku ma powstać nowoczesny system ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia – obiecał w środę we Wrocławiu minister spraw wewnętrznych i administracji Janusz Kaczmarek.
Konferencję prasową minister zorganizował na bulwarze nad brzegiem Odry na wrocławskim Ostrowie Tumskim.
Program budowy systemu – którą będą finansować Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Rozwoju Rady Europy – zakłada wybudowanie kanałów, zbiorników retencyjnych, w tym suchego zbiornika w Raciborzu. Będzie on gromadził wody powodziowe z Odry i Nysy Łużyckiej. To fala na tych dwóch rzekach spowodowała powódź tysiąclecia przed dziesięcioma laty. Powstanie też system wczesnego ostrzegania przed powodzią.
Wszystkie inwestycje związane z realizacją tego programu mają kosztować 505 milionów euro. Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na ten program rząd podjął 7 lutego.
Wczoraj we Wrocławiu minister Kaczmarek przekazał przedstawicielom kilkudziesięciu gmin zapowiedź budżetowych dotacji na kwotę przeszło 20 milionów złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z sierpnia ubiegłego roku i styczniowego huraganu.
Pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Zostaną przeznaczone na odbudowę zniszczonych dróg, instalacji i budynków komunalnych. Najwięcej – 900 tysięcy złotych – mają dostać gmina Stare Bogaczowice i powiat wałbrzyski.
Po 800 tysięcy przypadnie gminom: Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka i powiat kłodzki.

Źródło: Gazeta Wyborcza z 14 marca 2007 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj