Jeszcze dziś ma powstać samorządowy zespół, który zajmie się nowelizacją prawa budowlanego. Powołana przez Komisję Wspólną struktura ma zadbać m.in. o spójność projektu z przygotowaną nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwag samorządowców do przedstawionej przez resort budownictwa nowej ustawy – Prawo budowlane jest wiele. Jak podkreślali na niedawnym posiedzeniu zespołu ds. infrastruktury KWRiST przedstawiciele administracji lokalnej projekt wymaga przede wszystkim dyskusji systemowej w kontekście działań na rzecz reformy planowania przestrzennego. Błędem propozycji resortu jest również brak skutków finansowych oraz projektów rozporządzeń wskazanych przez ustawę.

Wątpliwość samorządowców budzi fakt, że w projekcie Prawa budowlanego blisko 1/3 zaplanowanych przepisów reguluje zasady lokalizacji inwestycji, co należy do materii planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nieprecyzyjne jest zapisane w nowej ustawie sformułowanie „inwestycja konieczna”, a według rządowej propozycji „tytuł prawny do nieruchomości” jest równoznaczny z prawem do zabudowy działki.

Wszystkim tymi kwestiami zająć ma się roboczy zespół Komisji Wspólnej. Jak wynika z uzasadnienia do tej propozycji celem zespołu powinno być doprowadzenie do spójności projektu Prawa Budowlanego z nowelizacją ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z projektem ustawy systemowej o planowaniu przestrzennym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj