Gminy nie chcą organizować przetargów na wywóz odpadów – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Część samorządowców uważa, że nie można wymagać od gmin organizowania przetargów na odbiór śmieci od mieszkańców.

Taką opinię wyraził m.in. prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza w liście przesłanym do premiera Donalda Tuska prezydent Inowrocławia dowodzi, że obowiązek zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wynikający z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczy tylko gmin, które nie posiadają spółek powołanych w celu realizacji tego zadania.

Jego zdaniem próba wprowadzenia obowiązku przeprowadzania przetargów w gospodarce odpadami przez wszystkie samorządy, bez względu na to czy posiadają struktury organizacyjne do realizacji tych zadań, grozi złamaniem unijnych procedur.

Jak informuje "Gazeta Prawna", do inicjatywy prezydenta Inowrocławia dołączają kolejni samorządowcy – m.in. ze Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego oraz ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich.

Tymczasem przedsiębiorstwa zainteresowane przetargami na wywóz śmieci zarzucają samorządowcom próby ograniczania wolnej konkurencji. – Muszą w końcu zrozumieć, że ustawodawca każe wszystkim konkurować na rynku na równych zasadach – uważa cytowany przez "GP" Michał Dąbrowski, wiceprzewodniczący Polskiej Izby Gospodarki Odpadami.

źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj