Gminy nie chcą organizować przetargów na wywóz odpadów – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Część samorządowców uważa, że nie można wymagać od gmin organizowania przetargów na odbiór śmieci od mieszkańców.

Taką opinię wyraził m.in. prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza w liście przesłanym do premiera Donalda Tuska prezydent Inowrocławia dowodzi, że obowiązek zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wynikający z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczy tylko gmin, które nie posiadają spółek powołanych w celu realizacji tego zadania.

Jego zdaniem próba wprowadzenia obowiązku przeprowadzania przetargów w gospodarce odpadami przez wszystkie samorządy, bez względu na to czy posiadają struktury organizacyjne do realizacji tych zadań, grozi złamaniem unijnych procedur.

eko-lokator 250 x 300

Jak informuje "Gazeta Prawna", do inicjatywy prezydenta Inowrocławia dołączają kolejni samorządowcy – m.in. ze Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego oraz ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich.

Tymczasem przedsiębiorstwa zainteresowane przetargami na wywóz śmieci zarzucają samorządowcom próby ograniczania wolnej konkurencji. – Muszą w końcu zrozumieć, że ustawodawca każe wszystkim konkurować na rynku na równych zasadach – uważa cytowany przez "GP" Michał Dąbrowski, wiceprzewodniczący Polskiej Izby Gospodarki Odpadami.

źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj