Jednostki samorządu terytorialnego planują w 2008 r. wydatki wyższe o ponad 11,5% niż planowane w projektach budżetów na 2007 r. – podało Ministerstwo Finansów.

Z informacji uzyskanych z regionalnych izb obrachunkowych, dotyczących wysokości kwot zaplanowanych w projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r., wynika, że jednostki samorządu terytorialnego planują w 2008 r. dochody w wysokości 133.971.485 tys. zł, tj. o 11,59 % wyższe niż planowane w projektach budżetów na 2007 r.

Jednocześnie wydatki jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r. w relacji do planowanych w projektach budżetów na 2007 r. wzrosną o 14,75% i wyniosą 147.793.356 tys. zł.

Jednostki samorządu terytorialnego w 2008 r. planują deficyt w wysokości 13.821.871 tys. zł. Ze sprawozdań budżetowych za 3 kwartały 2007 r. wynika, że na 2007 r. jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 11.784.619 tys. zł, a faktycznie po 3 kwartałach osiągnęły nadwyżkę w wysokości 13.757.954 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj