Sandomierz otrzyma unijne pieniądze na wymianę przestarzałej sieci wodno-kanalizacyjnej na Starym Mieście. Umowę w tej sprawie podpisano 5 lutego 2010 roku w sandomierskim Ratuszu.

Projekt będzie dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą 18 mln zł, przy całkowitym koszcie inwestycji 43,1 mln zł. Z uwagi na niższe koszty  projektu o wartość podatku VAT, w imieniu samorządu Sandomierza, inwestycję realizować będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.
  
Realizacja tej inwestycji jest niezwykle ważna dla nadwiślańskiego miasta, a zwłaszcza dla najstarszej jego części. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sandomierza będzie polegać przede wszystkim na wymianie przestarzałej sieci wodno-kanalizacyjnej przebiegającej pod ulicami Starego Miasta.

To właśnie z powodu mocno wyeksploatowanej infrastruktury na terenie sandomierskiej Starówki dochodziło często do niebezpiecznych awarii w wyniku których zapadały się chodniki i ulice w obrębie zabytkowej struktury Starego Miasta. Z nieszczelnej kanalizacji i pękających sieci wodociągowych, wyciekająca woda przedostawała się do lessowej struktury na której posadowiona jest zabytkowa zabudowa Starówki.
  
– To historyczny moment. Dla Sandomierza to bardzo ważna inwestycja, na której rozpoczęcie czekaliśmy od wielu lat – podkreślał burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski.

Umowę podpisali: Ryszard Żołyniak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, jego zastępca – wiceprezes WFOŚiGW Andrzej Zoch oraz Tadeusz Przyłucki, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.

Pierwsze prace przy wymianie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na sandomierskiej Starówce rozpoczną się prawdopodobnie pod koniec lipca tego roku, a zakończą dwa lata później, czyli jesienią 2012 roku.

źródło: sandomierz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj