Stan sanitarny miasta poprawia się, choć wiele jeszcze jest do zrobienia – wynika z raportu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Przedstawiła go radnym Komisji Zdrowia Urszula Jędrzejczyk.

W Łodzi jest czyściej, woda do spożycia jest bardzo dobrej jakości, placówki medyczne są modernizowane. Łodzianie mniej chorują – m.in. nastąpił dwukrotny spadek zachorowalności na grypę, a jedynie u dwóch osób wykryto odmianę AH1N1. Mniej osób choruje na zapalenie wątroby oraz wykryto mniej chorób dziecięcych. Poziom zachorowalności na gruźlicę utrzymuje się na stałym poziomie, choć są to przypadki znacznie trudniejsze do wyleczenia.

Zadowalający jest odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży. Ogniskiem zatruć żywnością są już nie zbiorowiska publiczne – jak np. przyjęcia weselne, ale przede wszystkim jedzenie przygotowywane w domu – ze względu na nieprzestrzeganie zasad higieny. Spośród zakładów produkcji żywności najwięcej uchybień stwierdzono w piekarniach, ciastkarniach i automatach do lodów.

Ponadto, Sanepid wydał aż 133 decyzje o konieczności poprawy warunków pracy, w 77 zakładach pracy występują czynniki rakotwórcze. W ubiegłym roku stwierdzono 26 chorób zawodowych, w tym 8 przypadków pylic.

Radni z Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej po wysłuchaniu informacji na temat stanu sanitarnego Łodzi, zadawali wiele pytań. Przede wszystkim interesował ich stan czystości piaskownic. W tym roku Sanepid – ze względu na ograniczony budżet – nie będzie przeprowadzał laboratoryjnych kontroli piasku. Będą natomiast prowadzone akcje edukacyjne dla mam, które pozwolą uchronić ich pociechy przed bakteriami i wirusami znajdującymi się w piaskownicy. Jak przyznała Urszula Jędrzejczyk, ciekawym, lecz drogim rozwiązaniem byłoby zakrywanie piaskownic specjalnymi kurtynami – rozwiązanie takie stosowane jest w Anglii.

Radni dopytywali także o problemy związane z karmieniem i chowem gołębi. Jak przyznała Jędrzejczyk, prawo nie rozwiązuje wielu problemów w tej kwestii.

Stan sanitarny placówek oświatowych będzie omawiany podczas posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej. Raport zostanie przedstawiony także na najbliższej sesji Rady Miejskiej 20 kwietnia.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj