Do końca roku w Malczycach i Chomiąży (woj. dolnośląskie) powstanie ponad 10 km kanalizacji sanitarnej. Nieczystości zamiast trafiać do nieszczelnych szamb czy rozlewać się po polach będą odprowadzane do miejscowej oczyszczalni ścieków.

Część Malczyc oraz cała Chomiąża nie ma jeszcze kanalizacji. Większość mieszkańców korzysta więc z szamb, a te często są nieszczelne. Dużym problemem jest również nielegalne spuszczanie ścieków do rowów melioracyjnych. W efekcie tego procederu zanieczyszczenia przedostają się do gleby i wód gruntowych. W niebezpieczeństwie jest również pobliski kanał żeglowny Odry. Po zakończeniu nowych inwestycji ścieki będą płynąć do oczyszczalni ścieków w Malczycach. Od maja tego roku położono już ok. 1,3 km rur. Samorządowcy planują wybudować łącznie ponad 10 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 158 sztuk przyłączy dla 1.605 mieszkańców. Prace, które zostaną zakończone w listopadzie br., są możliwe dzięki zawartej 23 lipca br. umowie na niskooprocentowaną pożyczkę i dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Chodzi o prawie 4 mln zł wsparcia. Samorządowcy uzupełniają środki z Funduszu pieniędzmi z gminnej kasy.

WFOŚiGW we Wrocławiu w latach 1999-2005 wsparł finansowo w regionie budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości prawie 2 tys. km.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu, fot. UG Malczyce


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj