W Mirosławcu oddano do użytku rozbudowaną i wyremontowaną oczyszczalnię ścieków komunalnych. Na inwestycję wartą ponad 6,5 mln zł gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oczyszczalnia ścieków w Mirosławcu przed rozbudową miała przepustowość 720 metrów sześciennych na dobę,  faktyczne jej obciążenie dochodziło już do tej granicy, bo przyjmowała ok. 650 m3 ścieków z terenu miasta. Problemem były ścieki z osiedla Mirosławiec Górny i z budynków na terenach bez kanalizacji. Osiedle obsługiwała stara, planowana do wyłączenia oczyszczalnia na terenie jednostki wojskowej, część mieszkańców korzystała ze zbiorników bezodpływowych, z których ścieki wywożone były do punktu zlewnego położonego przy oczyszczalni w Mirosławcu. 

Problem ten rozwiązała rozbudowa i remont oczyszczalni miejskiej. Zwiększono jej przepustowość do 1 500 m3  na dobę; łącznie z tą inwestycją wykonano kanalizację sanitarną tłoczną – 2 068 metrów bieżących  oraz przepompownię ścieków w Mirosławcu Górnym.  Przyłączenie tego osiedla do oczyszczalni w mieście znacznie poprawi poziom oczyszczania ścieków i spowoduje redukcję zanieczyszczeń, m.in. azotu –  o 2,176 Mg/rok i fosforu – o 0,434 Mg/rok.

źródło: wfos.szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj