W latach 2007-2013 UE przeznaczy około 14 mld EUR na rozbudowę w całej UE infrastruktury odprowadzania lub oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.

Najnowsze sprawozdanie dotyczące wdrażania dyrektywy w latach 2007-2008 świadczy o tym, że prace w tej dziedzinie przebiegają sprawnie, aczkolwiek poziom wypełniania zobowiązań w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków mógłby ulec poprawie. W sprawozdaniu wykazano, że stare państwa członkowskie UE (UE-15) utrzymały dobre standardy oczyszczania ścieków oraz polepszyły sytuację pod względem oczyszczania wrażliwych zasobów wodnych, natomiast nowe państwa członkowskie (UE-12) poprawiły ogólną sytuację pod względem odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Główne wnioski płynące ze sprawozdania są następujące:

• większość systemów odprowadzania ścieków komunalnych w państwach UE-15 jest bardzo skuteczna i wychwytuje 99 % ścieków;
• całkowity obszar wyznaczony jako wrażliwy (zbiorniki eutroficzne lub zagrożone eutrofizacją), wymagający bardziej rygorystycznego oczyszczania, zwiększył się z 68 % do 73 % od publikacji ostatniego sprawozdania. Mogłoby to częściowo świadczyć o zwiększeniu powierzchni wód eutroficznych, bądź też o tym, że państwa członkowskie lepiej identyfikują i chronią wrażliwe zbiorniki wodne znajdujące się na ich terytorium;
• wciąż istnieją znaczne różnice w odniesieniu do wprowadzania w życie bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków, przy czym bardzo wysoki poziom wypełniania zobowiązań osiągnięto w Austrii, Holandii i Niemczech; natomiast w Danii, Finlandii, Francji, Luksemburgu i Szwecji oraz w UE-12, zwłaszcza na Litwie, wprowadzono udoskonalenia;
• oczyszczanie ścieków jest na bardzo wysokim poziomie w dużych miastach, które dysponują spełniającymi bardziej surowe normy oczyszczalniami ścieków, które obejmują 77 % ścieków. W niektórych miastach nadal jednak nie ma odpowiednich oczyszczalni ścieków, w tym w czterech miastach w UE-15: Barreiro/Moita i Matosinhos w Portugalii, Frejus we Francji i w Trieście we Włoszech.

źródło: http://ec.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj