W Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie odbyła się pierwsza lekcja na zmodernizowanej, podwójnej Ścieżce Edukacji Ekologicznej ENERIS.

Przeznaczona dla uczniów starszych grup przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów trasa dydaktyczna uczy sortowania odpadów oraz pokazuje czym jest nowoczesny odzysk materiałowy i energetyczny. Model edukacyjny prezentowany w Balinie zdobyła już uznanie i będzie upowszechniany w kolejnych gminach na terenie całej Polski.

Ścieżka mieści się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie i jest przeznaczona dlauczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W trakcie dwugodzinnych zajęć dzieci i młodzież pogłębią swoją wiedzę na temat segregowania odpadów oraz procesów, dzięki którym następuje odzysk surowców – materiałowy oraz termiczny. Na tablicach można również prześledzić, w jaki sposób odpady są przetwarzane, mechanicznie i biologicznie w oddanej w czerwcu instalacji MBP.

Prace nad ścieżką edukacji ekologicznej trwały od maja. Istniejąca trasa przeszła gruntowne zmiany polegające na rozszerzeniu zakresu informacji przekazywanej dzieciom w trakcie lekcji wyjazdowej. Do tej pory skupiała się na segregowaniu surowców i budowie składowiska, obecnie szerzej opowiada o tym, w jak różny sposób powinniśmy odpowiedzialnie dbać o środowisko i w jaki sposób mogą być odzyskiwane surowce.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj