65% mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa deklaruje, że w ich gospodarstwach domowych śmieci są segregowane. 92% mieszkańców tych warszawskich dzielnic jest zdania, że segregacja odpadów wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zaprezentowało podsumowanie projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”, który został zrealizowany przy wsparciu Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” oraz Fundacji Nasza Ziemia. Ocena projektu została przygotowana przez firmę Lokalne Badania Społeczne.

– Cieszymy się ze wzrostu proekologicznych postaw mieszkańców Warszawy oraz z pozytywnych wyników oceny przeprowadzonego przez nas projektu. Potwierdzają one, że warszawiacy odczuwają potrzebę dbania o środowisko naturalne, chętnie uczą się zasad selektywnej zbiórki odpadów i segregują je w coraz większym stopniu. Mam nadzieję, że w wyniku przeprowadzonego przez nasze Stowarzyszenie projektu mieszkańcy Warszawy będą segregować jeszcze więcej z ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych powstających każdego roku w stolicy – mówi Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy" ze Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

Projekt „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Partnerami projektu są Fundacja Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu REKARTON, organizacji odzysku REKOPOL oraz firmy „BYŚ”. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, pochodzącemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ciągu roku w stolicy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych, a jedynie około 12% z nich trafia do odzysku i recyklingu, mimo że ponad 80% takich odpadów to surowce wtórne. Celem prowadzonego od grudnia 2009 roku projektu, jest przekonanie mieszkańców stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa (Stegny i Sadyba), o konieczności segregacji odpadów opakowaniowych i wiążącymi się z nią korzyściami ekonomicznymi i dla środowiska. 

W ramach projektu, którego celem było dotarcie do około 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, w stolicy pojawiło się 161 billboardów i ponad 2 tysiące plakatów. Mieszkańcy stolicy otrzymali również 10 tysięcy sztuk folderów informacyjnych. 60 tysięcy kilkustronicowych insertów prasowych zostało dołączonych do 3 tytułów prasy warszawskiej. W dwudziestu szkołach podstawowych w Warszawie przeprowadzono warsztaty ekologiczne przeznaczone dla uczniów klas IV-VI. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali 3 tysiące Elementarzy Ekologicznych będących kompendium wiedzy przekazywanej podczas zajęć. Projekt obejmował także całodzienny Piknik Ekologiczny, zorganizowany na warszawskim Ursynowie, w którym wzięło udział około 2 tysięcy osób. Stworzono też interaktywny serwis internetowy, będący platformą edukacyjno-informacyjną, spinającą wszystkie działania prowadzone w ramach projektu.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj