Sejm znowelizował w środę Prawo ochrony środowiska, które m.in. łagodzi przepisy dotyczące wydawania opinii o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W głosowaniu wzięło udział 402 posłów; wszyscy byli za uchwaleniem ustawy. Celem zmian jest dostosowanie krajowych przepisów do wymogów unijnych. Zdaniem wiceministra środowiska Krzysztofa Zaręby, dużo problemów stwarzają inwestorom oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ustawa przewiduje ograniczenie kręgu instytucji wydających opinie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. "To też powinno pomóc inwestorom. W szczególności proponuje się zniesienie obowiązku określania w raporcie wariantów lokalizacyjnych dla przedsięwzięć polegających na przebudowie drogi oraz dla dróg, dla których decyzja o ustaleniu lokalizacyjnym już została wydana" – mówił Zaręba. Ustawa wydłuża z 2 do 4 lat termin ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć. Nowe przepisy zmierzają też do wyeliminowania wątpliwości w zakresie korzystania przez jednostki budżetowe ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Źródło: PAP 8 marca 2007 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj