Sejm przyjął dzisiaj nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakładającą przekazanie kompleksowego zarządzania odpadami gminom.

Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Środowiska zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania omów na odbiór śmieci. Nowy system zakłada, że to gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady, a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług. Ustawa ma ułatwić osiąganie unijnych norm.

Minister Andrzej Kraszewski komentując przyjęcie ustawy przez Sejm powiedział: – Ta ustawa to szansa dla Polski na czysty krajobraz bez śmieci. Jej wejście w życie rozpocznie szereg zmian w gospodarce odpadami – zmieniających system i podejście do odpowiedzialności za odpady. Polska musi dogonić resztę europejskich krajów i dzięki ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach jest już znacznie bliżej uwolnienia się od zmory, jaką są śmieci w Polsce. Czekamy na dalszą pracę nad ustawą w Senacie i liczę, że jak najszybciej wejdzie w życie.

Ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP. Przewidywane ogłoszenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to połowa 2011 r., wejście w życie – styczeń 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj