Przedstawiciele 25 europejskich najwyższych organów kontroli spotkali się w Kopenhadze aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu kontroli zamian klimatycznych. 24 marca zakończyło się dwudniowe seminarium Grupy Roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska (WGEA).

Wzrost temperatury, częstsze burze, powodzie oraz podnoszenie się poziomu morza – to najczęściej zaobserwowane skutki zmian klimatu, które dotykają cały świat. Europejskie NOK chcą pomóc w walce z globalnym ociepleniem dostarczając społeczeństwu i parlamentom wiedzy jak ich kraje realizują postanowienia m.in. Konwencji klimatycznej oraz Protokołu z Kioto. W 2009 roku z inicjatywy NIK odbyła się europejska kontrola tego obszaru. Audyt przeprowadzono w 10 krajach naszego kontynentu w ramach globalnej kontroli INTOSAI.

Seminarium WGEA pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń europejskich NOK wynikających z przeprowadzonych kontroli klimatycznych. Spotkanie stało się forum wymiany dobrych praktyk z tego zakresu. Dyskutowano także jak kontrolować mechanizmy elastyczne Protokołu z Kioto: handel emisjami, mechanizm czystego rozwoju czy wspólne wdrożenia. Poruszono kwestie związane z kontrolą sektora energetycznego. Przedstawiciele Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) zapoznali zgromadzonych z działaniami EEA w zakresie złagodzenia ocieplania klimatu oraz przystosowania do jego zmian.

Grupa Robocza EUROSAI ds. Kontroli Środowiska została ustanowiona w Paryżu w maju 1999 r. NIK od powołania grupy pełniła funkcję koordynata jej prac, a w trakcie VII Kongresu przekazała przewodnictwo tej grupy roboczej Urzędowi Kontrolera Obrachunkowego Królestwa Norwegii. Grupa realizuje swoje zadania przez inicjowania międzynarodowych kontroli oraz organizowanie dorocznych seminariów na aktualne tematy.

źródło: nik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj