Senat przygotował projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, który ma dać samorządom więcej swobody w kwestii gospodarowania odpadami.

Jak tłumaczyła w środę w Senacie przewodnicząca komisji środowiska Jadwiga Rotnicka (PO), projekt senatorów ma na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom "racjonalną i elastyczną" politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami.

Projekt przewiduje, że politykę ustalania opłat za gospodarowanie odpadami będzie mogła ustalać gmina w sposób elastyczny, uwzględniający swoje specyficzne potrzeby. Senatorowie proponują m.in. zmianę ustawy w taki sposób, aby umożliwić gminom wybór różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi – według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru – według innej metody).

Projekt Senatu można znaleźć tutaj:

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/625/druk/267.pdf


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj