W Sejmie trwają prace nad senackim projektem nowelizacji ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która ma umożliwić m.in. ściąganie od mieszkańców opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez inkasentów – informuje “Rzeczpospolita”.

Inkasentów do ściągania opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych chciał wyznaczyć wójt gminy Miedziana Góra. Mieli oni zapewnić lepszą ściągalność opłat. Z takim rozwiązaniem nie zgodziła się jednak Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

Zgodnie z projektem noweli ustawy samorząd będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązanie o ile rada podejmie odpowiednią uchwałę. Propozycje zakładają, że w drodze takiej uchwały będzie można nie tylko wyznaczyć inkasentów, ale określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Inne ważne dla samorządów rozwiązania proponowane w nowelizacji to skorzystanie przez gminy z więcej niż jednej metody ustalania stawek za odbiór odpadów i ich łączenie. Projekt zakłada też, że  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można złożyć przez Internet. Samorządy będą też mogły wyposażyć nieruchomości na swoim terenie w pojemniki i worki na śmieci. Obecnie wymóg ten spoczywa na właścicielach nieruchomości.

Póki co gminy, które mają własne spółki komunalne zajmujące się odbiorem odpadów nie mogą liczyć na to, że bez przetargu zleca im usługi w tym zakresie. W Sejmie takie propozycje nie znajdują poparcia.

Zmiany te Sejm ma głosować na posiedzeniu w dniach od 23 do 25 stycznia 2013 r.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj