1 / 2

Ogrody sensoryczne to, zdaniem specjalistów i użytkowników, miejsca wyjątkowo pożądane i potrzebne, nie tylko osobom poddającym się rehabilitacji. Praktyka wskazuje wręcz, że wkrótce będą one bardzo powszechne. Dlatego tak ważna jest świadomość ich roli. Szczególnie wśród osób najmłodszych.

Trudno przecenić rolę i znaczenie ogrodów sensorycznych dla ludzkiego rozwoju, zachowania właściwej kondycji, czy też dla rehabilitacji. Z pewnością wiedzą o tym dobrze nauczyciele i dzieci z 35 częstochowskich przedszkoli, które uczestniczyły w konkursie pod nazwą “Zaczarowany ogród”.

Jak urządzić sensoryczny ogród?

Konkurs “Zaczarowany ogród”, polegał na wykonaniu przedmiotu użytkowego bądź ozdobnego do ogrodu sensorycznego z wykorzystaniem starych, niepotrzebnych rzeczy, takich jak kosze, krzesła, opony, miski, wiaderka, szkiełka i wiele innych.

Tego rodzaju kreatywna praca miała uzmysłowić uczestnikom oraz obserwatorom konkursu, w jaki sposób przedmioty, które w jednej roli nie są już zdatne do użytku, mogą posłużyć innym ważnym celom. Obiekty te, najlepiej cechujące się zróżnicowaną fakturą (szorstką, gładką itd.) i kolorami wypełniano kwiatami, trawami czy ziołami.

Dla planety i dla siebie

Jak podkreślali organizatorzy, cel konkursu był zarazem “estetyczny”, jak i ekologiczny. Podejmowane działania miały zwracać uwagę i uwrażliwiać bardzo młodych ludzi na problem zaśmiecania środowiska i odpowiedzialności człowieka za jego stan.

Przy okazji propagowano też ideę ogrodów sensorycznych rozumianych jako miejsca, które mają oddziaływać na ludzkie zmysły intensywniej niż tradycyjne ogrody, angażując nie tylko ludzki wzrok, ale też węch, słuch, dotyk, a nawet smak. Ogrody sensoryczne mogą bowiem składać się także z roślin rodzących jadalne owoce.

Dodać też należy, że w bardziej tradycyjnym ujęciu tzw. ogrody zmysłów,  pełniły głównie rolę terapeutyczną i były zakładane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Natomiast obecnie, są one m.in. pożyteczną propozycją dla najmłodszych, którzy mogą z bliska doświadczać kontaktu z przyrodą.

Zwycięzcy w nowym otoczeniu 

Finał Konkursu “Zaczarowany ogród” odbył się w Miejskim Przedszkolu nr 16 i połączony był z uroczystym otwarciem zrewitalizowanego ogrodu przy tej placówce.

W wydarzeniu uczestniczyli młodzi konkursowicze, dyrekcje i nauczyciele z wszystkich placówek biorących udział w rywalizacji.

Obecni byli też przedstawiciele partnerów, którzy wnieśli swój wkład w metamorfozę ogrodu przy MP nr 16, czyli: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół im. W. S. Reymonta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Fundacji Rething.

Czytaj więcej

Skomentuj