W Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie) został otwarty Zakład Gospodarki Popiołami (ZGP) – wspólne przedsięwzięcie Lafarge Cement i Soda Polska Ciech. Jego zadaniem jest separacja popiołów lotnych, powstających w procesie produkcji sody.

Przy produkcji sody zużywa się dużo energii cieplnej pochodzącej ze spalania węgla, w wyniku czego powstaje znaczna ilość popiołów jako odpadów w elektrociepłowniach zakładów sodowych. Nie spełniają one jednak parametrów pozwalających używać ich bezpośrednio do produkcji cementu. Dlatego zastosowana została unikatowa technologia firmy Separation Technologies LLC z USA, która pozwala separować popioły i uzyskiwać ich dwa strumienie: o niskiej (ProAsh) i bardzo wysokiej (HiCarbon) zawartości węgla. Te z dużą zwartością węgla, nawet do 40 proc. są powtórnie wykorzystane w elektrociepłowniach Soda Polska Ciech do produkcji energii cieplnej. Popioły lekkie – z zawartością węgla poniżej 5 proc. – wykorzystywane są jako dodatek do cementu.

– Dzięki tej inwestycji rozwiązano problem składowania popiołów w Soda Polska Ciech, a Lafarge Cement uzyskał pewne, stałe źródło popiołów jako dodatku do cementu o stabilnych parametrach – mówi Krzysztof Bryll, prezes zarządu ZGP. – Ponadto wdrażając innowacyjną technologię przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego, m.in. zmniejszając zużycie surowców naturalnych – dodaje.

Ponowne spalanie popiołów wysokowęglowych powoduje mniejsze wykorzystanie węgla kamiennego do produkcji energii, a zastosowanie popiołów lotnych jako dodatku do cementu zmniejsza zużycie kamienia wapiennego.

Wartość inwestycji to 43 miliony złotych. Zakład Gospodarki Popiołami na wybudowanie instalacji do separowania popiołów uzyskał dotację z Unii Europejskiej w wysokości 12,3 mln zł. Skorzystał z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Działania 4.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne”.

Zakład zdobył nagrodę w konkursie „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2010” organizowanego przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa w kategorii budownictwo użyteczności publicznej i budownictwo przemysłowe – ekologia.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj