18 stycznia REMONDIS Energy & Services sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie działająca na rynku gospodarki odpadami, złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką (koncentrację) SFW ENERGIA sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach zajmującą się produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Kontrola koncentracji przedsiębiorców to jeden z obszarów działań UOKiK. Ma ona na celu przeciwdziałanie nadmiernej konsolidacji, prowadzącej do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności przez uzyskanie lub umocnienie pozycji dominującej. Do sytuacji takiej może dojść np. w drodze połączenia, przejęcia kontroli, nabycia zorganizowanej części mienia i utworzenia nowego przedsiębiorcy.

100% udziałów w SFW ENERGIA i pośrednia kontrola nad spółkami zależnymi

Wspomniane zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez REMONDIS Energy & Services sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w ramach jednej transakcji bezpośredniej kontroli nad SFW ENERGIA sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach poprzez nabycie 100% udziałów w SFW ENERGIA oraz przejęcia pośredniej kontroli nad spółkami zależnymi od SFW ENERGIA. Będzie to zatem koncentracja w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wśród spółek zależnych od SFW ENERGIA znajdują się:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich,
  • Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.
  • Zakład Produkcji Ciepła „Żory” Sp. z o.o.
  • Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie
  • Elektrociepłownia Gorlice Sp. z o.o.
  • Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
  • Logistyka Paliwa i Energia Sp. z o.o.

Termiczne przekształcanie odpadów i projekty z zakresu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

Remondis Energy & Services Sp. z o. o. jest spółką celową dedykowaną do rozwoju projektów termicznego przekształcania odpadów i projektów związanych z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej. Obecnie prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług konsultingowych na rzecz spółek z grupy REMONDIS. Spółka należy do grupy kapitałowej Rethmann z siedzibą w Niemczech. Grupa Remondis w Polsce oferuje kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami (odbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów), oczyszczania ulic i dróg oraz pielęgnacji terenów zieleni, a także usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Działalność SFW ENERGIA sp. z o. o. na terenie Polski związana jest natomiast ze świadczeniem usług wytwarzania i dostawy ciepła oraz wytwarzania i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej. SFW ENERGIA sp. z o.o. jest spółką zależną spółki STEAG 2. Beteiligungs-GmbH, która należy do międzynarodowego koncernu energetycznego STEAG GmbH.


UOKiK: Ponad 7,2 mln zł kar dla firm wywożących odpady w aglomeracji poznańskiej. Kto i ile ma zapłacić?


 

Czytaj więcej

Skomentuj