Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przystępuje do międzynarodowej sieci ENCORE (Environmental Conference of the Regions of Europe) – Konferencji Środowiskowej Regionów Europy.

Jej celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i poprawy stanu środowiska w Europie. Radni podjęli w tej sprawie decyzję podczas wczorajszej sesji Sejmiku.

– Środowisko naturalne to nasz regionalny skarb i każde wysiłki, które mu służą, są warte podejmowania – mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – W sieci ENCORE mamy szansę brać udział w seminariach, warsztatach, konferencjach, wymieniać dobre praktyki i projekty badawcze. Dzięki systematycznym spotkaniom z ministrami środowiska państw członkowskich i Komisarzem Unii Europejskiej ds. Środowiska mamy szanse kreować politykę w tym zakresie. To też szansa na zdobycie nowej wiedzy o metodach ochrony środowiska, na dostęp do nowych technologii i wzrost konkurencyjności kadry urzędniczej dzięki międzynarodowym kontaktom, w tym także z zagranicznymi specjalistami.
 
Dokumentem wyznaczającym kierunki działań sieci jest Karta Walencka. Zobowiązuje ona regiony Europy do działań na rzecz poprawy środowiska i zrównoważonego rozwoju. Aby czynnie działać w sieci, należy podpisać kartę. Członkostwo jest dobrowolne i bezpłatne.

źródło: warmia.mazury.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj