Siedlce otrzymają dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wybudowanie instalacji odzysku energii z odpadów. Jest to pierwszy wniosek, który uzyskał akceptację Rady Nadzorczej w ramach aktualnego programu NFOŚiGW. Możliwość uzyskania takiego wsparcia jest ograniczona do końca 2022 roku.

Koncepcję budowy siedleckiej instalacji opracowała firma Savona Project. Przedstawił ją na styczniowym posiedzeniu Rady Miasta Andrzej Sitnik, prezydent Siedlec. Koszt budowy ma wynieść ok. 130 mln zł – 64 785 329 zł ma pochodzić z dotacji, 64 785 330 z niskooprocentowanej pożyczki.

Będą oszczędności

Zakład ma powstać na terenie Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach. Jego planowana wydajność to 23 000 Mg/rok, co ma pozwolić na znaczące ograniczenie ilości składowanych odpadów oraz zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Ciepło uzyskiwane w procesie spalania ograniczy bowiem znacząco zużycie miału węglowego ciepłowni. Produkcja energii z odpadów jest znacząco tańsza od kosztów funkcjonowania ciepłowni zasilanych paliwami kopalnymi. Będzie zatem na pewno taniej. Warto również wspomnieć, że przedsiębiorstwa zajmujące się termicznym przetwarzaniem odpadów nie są obecnie objęte systemem handlu emisjami.

Krótki proces decyzyjny

Inwestor złożył wniosek o dotację w połowie marca. Proces decyzyjny z oceną wniosku, uzgodnieniem warunków finansowania (w tym zabezpieczeń) oraz akceptacją przez Zarząd i Radę Nadzorczą NFOŚiGW zajął wszystkim zainteresowanym stronom niemal pół roku, co należy uznać za sukces biorąc pod uwagę skalę inwestycji i jej specyfikę.

3 mld z Funduszu Modernizacyjnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył aż 3 mld zł, które mają trafić do polskich firm na wsparcie budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów. 2 mld zł z tej kwoty pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, który jest nowym instrumentem Unii Europejskiej wspierającym unowocześnienie sieci energetycznych,  poprawę efektywności energetycznej oraz szeroko pojętą transformację energetyczną.

Czekają na wnioski

O możliwościach i atutach zakładów termicznego przekształcania odpadów oraz sposobach uzyskania wsparcia finansowego rozmawiali eksperci w trakcie konferencji zorganizowanej 22 czerwca przez NFOŚiGW w Warszawie. W trakcie konferencji odbyła się również sesja warsztatowa, podczas której uczestnicy mogli dowiedzieć się jak prawidłowo przygotować i procedować wniosek o wsparcie inwestycji ze środków publicznych. Swoją ofertę kredytową przedstawiły także banki komercyjne. Połączenie różnych źródeł finansowania jest możliwe i znacząco ułatwia stworzenie montażu finansowego tego typu inwestycji.  Relację z konferencji można obejrzeć na stronie konferencji oraz na portalu YouTube.

Nadal istnieje możliwość aplikowania o środki z NFOŚiGW. Czasu pozostało jednak niewiele. Z programu Funduszu skorzystać będzie można tylko do końca tego roku. Nie przewiduje się możliwości przedłużenia jego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Skomentuj