150 skrzynek lęgowych dla ptaków, kupionych przez Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, zawisło już w różnych miejscach Torunia. To domy dla różnych gatunków sikor – ptaków ograniczających liczebność szrotówka kasztanowcowiaczka.

Wiosna już w pełni. Czas więc na pierwsze wstępne rezultaty projektu "Każda sikora to szrotówka zmora". Polega on na rozwieszaniu skrzynek lęgowych celem zwiększenia potencjalnych miejsc gniazdowych dla dziuplaków. Jak dowodzą badania naukowe, różne gatunki sikor wpływają ograniczająco na liczebność szrotówka kasztanowcowiaczka. Tym samym chronią nasze kasztanowce przed niekorzystnym wpływem larw tych motyli.

W ramach projektu  Wydział Środowiska i Zieleni UM w Toruniu zakupił 150 skrzynek lęgowych typu A i A1 dla wszystkich gatunków sikor, a Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej przekazał te skrzynki zainteresowanym placówkom oświatowym. Następnie nauczyciele ze swoimi uczniami przygotowali skrzynki przed zawieszeniem, tzn. pomalowali je lnianym pokostem, który zabezpieczy budki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, przedłużając znacznie ich żywotność. Po wyschnięciu, jeszcze wczesną wiosną skrzynki zostały rozwieszone w pobliżu toruńskich szkół i oczywiście drzew – kasztanowców, których w Toruniu nie brakuje.

Jednym z zasadniczych elementów projektu jest monitoring, mający na celu sprawdzenie, czy i w ogóle ptaki zasiedliły poszczególne budki. Dlatego organizatorzy akcji zwracają się do nauczycieli koordynujących akcję wieszania skrzynek w swoich placówkach o przesyłanie do Ośrodka raportów z przebiegu oraz wyników ich obserwacji. W razie problemów z identyfikacją gatunków ptaków zamieszkałych w  zawieszonych budkach pracownicy Ośrodka służą w tym względzie pomocą. Dla ujednolicenia sposobu gromadzenia informacji z monitoringu stworzono formularz obserwacji, do którego należy wpisywać zebrane dane. Budki lęgowe wywieszono również na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. Zagnieździły się w nich już sikory modraszki (Parus caeruleus).

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj