Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał umowę o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych (RPO WiM). Tym razem pieniądze z Unii Europejskiej otrzymało Przedsiębiorstwo Rolne Perkun w Perkunowie w gminie Giżycko.

Jest to siódma umowa na budowę biogazowni rolniczej na Warmii i Mazurach. Biogazownia ta powstanie w miejscowości Pierkunowo i będzie o mocy 0,49 MW. Celem jej jest produkcja energii elektrycznej oraz energii cieplnej z biogazu powstałego w procesie fermentacji metanowej z biomasy, tj. z kiszonki z kukurydzy, gnojowicy, obornika i wywaru gorzelnianego. Na ponad 200 ha polu spółki Perkun wyrośnie kukurydza przeznaczona jako substrat. Ponadto na terenie gospodarstwa powstają znaczne ilości gnojowicy oraz obornika. I te wszystkie składniki trafią do nowej biogazowni.

Wytwarzany w gospodarstwach rolnych i hodowlanych obornik ulega fermentacji, a biogaz przedostaje sie do atmosfery i przyczynia do powstawania efektu cieplarnianego. Tracona jest wówczas bezproduktywnie energia. Zastosowanie obornika i gnojowicy najpierw do produkcji biogazu, następnie po przefermentowaniu, jako pełnowartościowy nawóz, powoduje, że biogazownia wpisuje sie w łańcuch technologiczny, wykorzystując substraty pochodzące z rolnictwa do produkcji energii i zwraca je z powrotom do produkcji roślinnej. Takie wykorzystanie eliminuje również problem związany z długo utrzymującym się (nawet przez kilka dni) nieprzyjemnym i uciążliwym dla otoczenia zapachem po zastosowaniu na polach surowej gnojowicy. W biogazowni przewiduje się także zastosowanie wywaru gorzelnianego.

Biogazownia ma powstać do końca 2013 roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj