Zakończyła się modernizacja rezerwatu Skamieniałe Miasto. Nowe ścieżki dla turystów, podświetlenie najciekawszych skał, drewniane schody i pomosty ułatwiają od początku roku turystom zwiedzanie unikatowego rezerwatu przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach (woj. małopolskie). Prace modernizacyjne kosztowały prawie 400 tys. zł.
„Przeprowadzone w ciągu ostatniego roku roboty modernizacyjne poprawiły walory naszego rezerwatu, będącego jedną z największych atrakcji turystycznych regionu tarnowskiego. Już teraz odwiedza nas 50 tys. turystów rocznie, a spodziewamy się jeszcze większego ruchu” – mówi dyrektor Parków Krajobrazowych Pogórza, Jerzy Zawartka.
Według niego, prowadzone od roku prace zmierzały w dwóch kierunkach: ochrony najbardziej wartościowych okazów fauny i flory, m.in. mchów, porostów i nietoperzy, oraz poprawy warunków zwiedzania Skamieniałego Miasta.
„Ochronie nietoperzy posłuży postawienie 20 budek lęgowych, a także wprowadzenie monitoringu tych ssaków” – wyjaśnia Zawartka. Dodaje, że udało się też zinwentaryzować występujące na terenie rezerwatu nietoperze – doliczono się dziesięciu ich gatunków.
W ramach poprawiania warunków turystycznych, oznakowane zostały ścieżki spacerowe, najciekawsze skałki zyskały podświetlenie, a trudne podejścia i uskoki – drewniane schody, pomosty i barierki. Nad drogą wojewódzką przecinającą rezerwat przerzucona została piesza kładka. Przez środek rezerwatu biegnie ścieżka edukacyjna, zaopatrzona w tablice i foldery informacyjne.
Prace były możliwe dzięki zdobyciu przez park dotacji z EkoFunduszu w wysokości 300 tys. zł. Kolejne 100 tys. zł stanowiło dofinansowanie z gminy Ciężkowice i starostwa powiatowego w Tarnowie.
Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto, uznawany za jedną z największych atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim, został utworzony w celu ochrony malowniczych grup skałek zbudowanych z piaskowca ciężkowickiego.
Skamieniałe Miasto zajmuje powierzchnię około 15 hektarów i rozciąga się od rzeki Białej na zachodzie po drogę Ciężkowice-Staszkówka na wschodzie. Kilkanaście skałek występujących w rezerwacie posiada swoje nazwy zwyczajowe m.in. Czarownica, Ratusz, Warownia, Orzeł, Borsuk, Piramidy i Grzybek. Teren ten został objęty ochroną już w 1931 roku, choć rezerwat utworzono dopiero w 1974 roku. RGR
PAP – Nauka w Polsce
2007-01-17
Konkurs na Lidera Polskiej Ekologii
Ukazywanie pozytywnych wzorców oraz promocja inicjatyw służących środowisku naturalnemu to główne cele organizowanej już po raz dwunasty przez Ministra Środowiska akcji Lider Polskiej Ekologii. Zdaniem organizatorów, konkurs promuje tych wszystkich, którzy przyczyniają się do poprawy stanu przyrody w Polsce i jakości życia przyszłych pokoleń.
W Konkursie wyróżniane są firmy i samorządy w sposób szczególny zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju. Oceniane są między innymi działania w zakresie edukacji ekologicznej, współpraca ze społeczeństwem oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu ochrony środowiska.
Tytuł “Lider Polskiej Ekologii” przyznawany jest w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób oraz jednostka samorządu terytorialnego.
Przedsiębiorstwo kandydujące do tytułu powinno systematycznie zmniejszać szkodliwe oddziaływanie na środowisko, wdrażać czyste technologie, redukować odpady, a także współpracować z lokalnymi społecznościami.
W kategorii "wyrób" wyróżnia się ekologiczne oraz ekonomicznie opłacalne technologie, produkty i urządzenia, które ograniczają zużycie zasobów naturalnych oraz toksycznych środków chemicznych.
Gminy lub związki gmin ubiegające się o tytuł powinny natomiast między innymi prowadzić skuteczny dialog społeczny i zapewnić społeczeństwu dostęp do informacji o środowisku oraz edukacji ekologicznej.
Konkurs organizowany jest od 1996 roku. Od tego czasu tytuł Lidera Polskiej Ekologii zdobyło 76 uczestników. W ubiegłym roku byli to między innymi przedsiębiorstwo Nadleśnictwo Kaliska (za "Odtwarzanie bagien, rowów i jezior śródleśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska") oraz spółka Hydroprojekt (za "Rekultywację terenów zdegradowanych poprzez budowę zbiorników wodnych"). Konkurs finansowany jest przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 15 lutego 2007 r.
Źródło: PAP – Nauka w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj