Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków stanowi część projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli”, współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności. Inwestorem jest tamtejszy Miejski Zakład Komunalny.
Projekt będzie realizowany w formule „design & build”, w oparciu o tzw. „żółty FIDIC”. Inwestycja obejmuje adaptację i modernizację istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, budowę nowych obiektów oraz roboty rozbiórkowe. Na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli powstaną międzyobiektowe sieci technologiczne i elektroenergetyczne. Skanska przeprowadzi również prace związane z zagospodarowaniem terenu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj