W Skierniewicach zakończyła się inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument identyfikuje problemy związane z niską emisją oraz wskazuje sposoby poprawy jakości powietrza w mieście.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, mający wpływ na lokalną gospodarkę energetyczną i ekologiczną. Koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Głównym celem opracowania jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

W ramach planu przeprowadzona została inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w najważniejszych sektorach – m.in. w budynkach użyteczności publicznej, transporcie, mieszkalnictwie oraz w przemyśle i usługach. Inwentaryzacja wykazała, że największym problemem na terenie miasta jest emisja związana z transportem miejskim oraz ze spalaniem paliw w domach jednorodzinnych.

Założenia Planu

W celu zmniejszenia poziomu emisji CO2 do roku 2020 Miasto Skierniewice (oraz partnerzy) przewidziało realizację szeregu działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, np.:

•    rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej i gazowej na terenie Miasta;
•    modernizację taboru miejskiego;
•    rozbudowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta;
•    termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych;
•    modernizację systemu oświetlenia;
•    działania informacyjne i promocyjne dotyczące poszanowania energii;
•    program wsparcia finansowego dla użytkowników indywidualnych.

Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasto oraz indywidualni mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych (w tym m.in. środków Unii Europejskiej).

Spotkanie informacyjne

Wszystkich chętnych mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje i stowarzyszenia funkcjonujące Miasto Skierniewice zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia dokumentu oraz korzyści płynące dla lokalnej społeczności.

Miejsce spotkania: Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 4
Data: 30 czerwca 2015 roku
Godzina: 17:00

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj